29 czerwca 2020

BEZPIECZNY WYPOCZYNEK – LATO 2020.

W związku z trwającą epidemią  COVID-19 zwracamy się do Państwa z prośbą o szczególny nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku organizowanego zarówno w kraju, jak i za granicą.

Przypominamy, że organizator ma obowiązek przed planowanym rozpoczęciem danej formy wypoczynku przedłożyć w kuratorium oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora bez względu na formę, czas trwania, ilość dzieci, miejsce wypoczynku, wymagane dokumenty w wersji elektronicznej i papierowej i uzyskać akceptację kurator oświaty na jego organizację. Akceptacja Opolskiego Kuratora Oświaty stanowi podstawę do rozpoczęcia działalności wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Nadmieniamy także, że nadal obowiązują przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 poz. 1481) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452). Przepisy te nie uległy zmianie w żadnych zakresie. Dodatkowo organizatorzy wypoczynku powinni stosować się do zaleceń znajdujących się w „Wytycznych GIS, MZ
i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.

W sprawach dotyczących przestrzegania przepisów sanitarno-higienicznych związanych
z przejazdem i pobytem na wypoczynku należy stosować się również do komunikatów zamieszczonych na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia,
a w przypadku wyjazdów za granicę Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Natomiast w kwestiach szczegółowych zaleceń, obowiązujących na poszczególnych terenach, można kontaktować się z powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi.

Polecamy strony internetowe poświęcone bezpiecznemu wypoczynkowi:

  1. Serwis bezpiecznyautobus.gov.pl – wpisując numer rejestracyjny pojazdu rodzice otrzymają bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.
  2. Strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak
    za granicą” http://polakzagranica.msz.gov.pl/.
  3. Bezpłatna aplikacja iPolak – niezbędnik w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna za darmo na stronie https://www.msz.gov.pl/pl/ipolak.
  4. Rejestracja wyjazdu za granicę przez bezpłatny serwis „Odyseusz”, https://odyseusz.msz.gov.pl/. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt, czy skuteczna pomoc.

Zaleca się, aby organizatorzy wypoczynku zimowego, kierownik wypoczynku, czy wycieczki, wychowawcy i opiekunowie dzieci i młodzieży, mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).

Konsultacje i porady w zakresie organizacji i funkcjonowania wypoczynku będą udzielane pod następującymi numerami telefonu:

77/ 45 24 573,  77/ 45 24 625, 691 933 131, 726 433 533.

Ponadto można dzwonić w ciągu całej doby pod numer 800 163 136 do Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Opolskiego oraz pod alarmowy numer telefonu 604 958 325 Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu.

Zachęcamy Państwa również do systematycznego śledzenia informacji zamieszczanych na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu w zakładce Wypoczynek.