8 lipca 2020

BEZPIECZNY WYPOCZYNEK – PORADNIK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW.

Zachęcamy rodziców oraz opiekunów do zapoznania się z opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku”.

Przypominamy również, że istnieje możliwość  sprawdzenia wiarygodności organizatora za pośrednictwem bazy wypoczynku dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.wypoczynek.men.gov.pl. Organizator zobowiązany jest do zgłoszenia organizacji wypoczynku do właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania kuratorium oświaty. Każdy organizator posiada możliwość wydruku ze swojego konta w bazie wypoczynku potwierdzenia zgłoszenia danego wypoczynku, które  powinien przekazać rodzicom uczestnika na ich prośbę.

Rodzicom i dzieciom polecamy również zapoznanie się z informacjami na temat przygotowania bagażu na wakacyjny wyjazd.

 

Poradnik bezpiecznego wypoczynku.
Co powinno znaleźć się w bagażu dziecka.