12 stycznia 2018

BEZPIECZNY WYPOCZYNEK – ZIMA 2018

Wakacje zimowe to czas wypoczynku, wolny od zajęć szkolnych dla dzieci i młodzieży. Wiele z nich będzie wypoczywać na zimowiskach zorganizowanych na terenie Opolszczyzny, innych województw, poza granicami kraju i w miejscu zamieszkania.

Organizatorzy wypoczynku i rodzice powinni zadbać o to, aby wypoczynek dla dzieci i młodzieży był przygotowany i przebiegał bezpiecznie. Organizator ma obowiązek przed planowanym rozpoczęciem formy wypoczynku przedłożyć w kuratorium oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora bez względu na formę, czas trwania, ilość dzieci, miejsce wypoczynku, wymagane dokumenty w wersji elektronicznej i papierowej i uzyskać akceptację kurator oświaty na jego organizację.

Akceptacja Opolskiego Kuratora Oświaty stanowi podstawę do rozpoczęcia działalności wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Opolski Kurator Oświaty sprawujący nadzór nad organizacją i przebiegiem wypoczynku, może zawiesić jego prowadzenie lub go zlikwidować. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu wypoczynku na terenie województwa opolskiego, m. in. nie zgłoszenie wypoczynku kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania, w szczególności wystąpienia zagrożeń zdrowia i bezpieczeństwa jej uczestników, rodzic lub organizator ma prawo zgłosić uwagę i skargę Opolskiemu Kuratorowi Oświaty.

Opolski Kurator Oświaty informuje, że od 13 stycznia 2018 roku zostanie uruchomiony 24 godzinny telefon 077/ 45 24 573 pod który można zgłaszać skargi, uwagi i zapytania w sprawie organizacji i funkcjonowania kolonii i obozów. Można również pozostawić nagraną wiadomość podając numer telefonu kontaktowego.

Ponadto można dzwonić w ciągu całej doby pod numer 800 163 136 do Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Opolskiego oraz pod alarmowy numer telefonu 604 958 325 Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu.

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu www.kuratorium.opole.pl. znajduje się wykaz wszystkich organizatorów wypoczynku z terenu województwa opolskiego, którzy zgłosili organizację wypoczynku w województwie opolskim, poza granicami Polski, na terenie innych województw w miejscu zamieszkania. Konsultacje i porady w zakresie organizacji i funkcjonowania wypoczynku będą udzielane pod telefonem 77/ 45 24 573, 77/ 45 24 625 lub pod telefonem 77/ 45 24 361.