7 grudnia 2021

Bezpłatna regionalna konferencja warsztatowa online pt. „Kreatywna Edukacja Medialna z eTwinning”

Organizatorem wydarzenia 11 grudnia 2021 r. w godz. 9:30-13:00 jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która zaprasza do udziału w konferencji nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa opolskiego.

Podczas sesji plenarnej organizator zaprezentuje, w jaki sposób program eTwinning wspiera rozwój współpracy międzynarodowej między szkołami w całej Europie oraz zapewnia bezpłatny dostęp do różnych from rozwoju zawodowego dla nauczycieli – prowadzenie Krajowe Biuro eTwinning. FRSE. Następnie zostanie poruszony ważny aspekt obecności edukacji medialnej w naszym codziennym życiu podczas wystąpienia dr Joanny Rabiegi-Wiśniewskiej, ekspertki z Instytutu Badań Edukacyjnych. W ostatniej części sesji plenarnej uczestnicy zostaną zapoznani z elementami Design Thinking i poznają kilka sposobów na rozwijanie kreatywności u uczniów podczas pracy projektowej dzięki ekspertce z Design Thinking w szkole – pani Ewie Tomczak.

części warsztatowej uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w jednym z trzech praktycznych warsztatów (pozostałe zostaną udostępnione w formie nagrań po konferencji), podczas którego organizatorzy omówią i zaprezentują dobre praktyki oraz narzędzia TIK ściśle powiązane z jednym z poniższych zagadnień:

  • Jakie z sukcesem rozwijać kreatywność i wyobraźnię u uczniów bazując na wybranych, ogólnodostępnych i bezpłatnych narzędziach TIK?
  • Jak przygotować uczniów do świadomego, krytycznego i wartościującego odbioru mediów oraz jak nauczyć ich rozpoznawać fake-newsy i wdrożyć metody fact-checkingowe wspomagające edukację medialną i cyfrową?
  • Jak w kreatywny sposób wykorzystać bezpłatną przestrzeń eTwinning Live / TwinSpace do nawiązywania współpracy pomiędzy szkołami oraz do realizacji projektów międzynarodowych w formule online?

 

 

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ (kliknięcie w link powoduje przeniesienie do strony formularza rejestracji online).

Termin rejestracji na konferencję upływa w dniu 09.12.2021 r. (godz. 23:59). Liczba miejsc jest ograniczona.

Organizatorzy zapewniają udział w praktycznych warsztatach, materiały szkoleniowe oraz certyfikaty uczestnictwa. Uczestnicy proszeni są o przygotowanie laptopa podłączonego do internetu.

Podstawowym warunkiem zakwalifikowania się na wydarzenie jest POSIADANIE KONTA na platformie eTwinning.

Nauczyciel nieposiadający konta może je bezpłatnie założyć – kliknięcie w link powoduje przeniesienie do strony internetowej, na której odbywa się rejestracja konta (uwaga: nie jest to rejestracja na konferencję). Założenie konta przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – dokończenie rejestracji wstępnej.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.