24 listopada 2020

Bezpłatne szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach projektu OPOLSKIE Z TIK „Lekcja:Enter”

Zapraszamy kadrę zarządzającą i nauczycieli do udziału w projekcie grantowym OPOLSKIE Z TIK.

Celem projektu jest przygotowanie kadry zarządzającej szkołami do wdrożenia TIK w szkole oraz nauczycieli do kreatywnego i efektywnego wykorzystania e-zasobów i urządzeń mobilnych na lekcjach.

Firma Potest Sp. z o.o: została wyłoniona do realizacji projektu grantowego OPOLSKIE Z TIK na terenie województwa opolskiego w ramach projektu „Lekcja:Enter” realizowanego przez Fundację Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych. Jest to element całościowej strategii działań prowadzonej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, mającej na celu umożliwienie i ułatwienie nauczycielom wprowadzenie narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania na lekcje.

Udział w projekcie OPOLSKIE Z TIK niesie ze sobą wymierne korzyści dla zaangażowanych szkół, umożliwia również spełnienie przez szkoły jednego z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 – „Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.”.

W ramach projektu szkoły otrzymują:

  • bezpłatne szkolenia polecane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;
  • realizację szkoleń w lokalizacji jak najdogodniejszej dla nauczycieli – obecnie do odwołania przez Polskę Cyfrową szkolenia realizowane są on-line,
  • odpłatne wynajmowanie sali szkoleniowej.

Wykorzystanie wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia wspomoże nauczycieli w codziennej pracy (np. nauczania on-line, prace domowe, kartkówki online generujące wyniki danego ucznia), ponadto uatrakcyjni proces nauczania – uczenia się.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej projektu.

Zachęcamy do udziału.

Informacje nt.projektu Lekcja:Enter w województwie opolskim (plik PDF)