23 marca 2023

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli uprawniające do egzaminowania na kartę rowerową.

Informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 na terenie województwa opolskiego organizowane są bezpłatne szkolenia dla nauczycieli posiadających lub chcących uzyskać uprawnienia do egzaminowania uczniów na KARTĘ ROWEROWĄ.

Ostatnie szkolenie dla nauczycieli odbędzie się 28 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Głubczycach. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 774524361 do dnia 21.04.2023 r. Szkolenie prowadzą przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. W szkoleniu może uczestniczyć każdy nauczyciel. Zachęcamy do uczestnictwa również osoby, które już posiadają uprawnienia do egzaminowania ze względu na zmieniające się przepisy ruchu drogowego.