25 maja 2022

Bezpłatne szkolenie e-learningowe nt. „Konstruowanie programów nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego”

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza na bezpłatne szkolenie e-learningowe nt. „Konstruowanie programów nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego”, które odbędzie się w terminie 30 maja – 27 czerwca 2022 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, a także dyrektorów szkół prowadzących kształcenie w zawodach, nauczycieli kształcenia zawodowego, wizytatorów kuratoriów oświaty.

Celem szkolenia jest:

  1. Doskonalenie umiejętności w zakresie planowania procesu dydaktycznego.
  2. Doskonalenie umiejętności formułowania celów kształcenia i ich operacjonalizacji.
  3. Doskonalenie umiejętności opracowania treści nauczania.
  4. Doskonalenie umiejętności doboru metod nauczania do celów kształcenia.
  5. Przygotowanie do opracowania projektu ewaluacji programu nauczania zawodu.

 

Szczegółowe informacje

Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy do udziału!