26 lipca 2017

Bezpłatne warsztaty dotyczące rozwijania świadomości językowej w nauczaniu przedmiotowym.

Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECJN) w Grazu ogłasza nabór na bezpłatne warsztaty dotyczące rozwijania świadomości językowej w nauczaniu przedmiotowym.

Warsztaty skierowane są do:

  •   nauczycieli pracujących z uczniami w wieku 12-13 lat,
  •   trenerów i dyrektorów szkół,
  •   osób odpowiedzialnych za tworzenie programów edukacyjnych dla imigrantów,
  •   nauczycieli języków obcych pełniących rolę mentora nauczycieli przedmiotowych,

Wymagana jest znajomość języka angielskiego bądź francuskiego.

Termin zgłoszenia uczestnictwa do punktu kontaktowego w Ośrodku Rozwoju Edukacji na adres mailowy: elzbieta.witkowska@ore.edu.pl upływa 28 sierpnia 2017. Spośród osób, które złożą swoja aplikację, zostanie wybrana jedna, najpełniej spełniająca wymagania opisane przez ECJN.

Informacje szczegółowe dotyczące warsztatów, terminów, refundacji kosztów uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy dostępne w załącznikach – w językach angielskim i francuskim na stronie ORE https://www.ore.edu.pl/wydzialy/wydział-rozwoju-kompetencji-kluczowych/7647-warsztaty-ecml-w-grazu