8 sierpnia 2022

Bezpłatny program szkoleniowy dla nauczycieli Szkoła Edukacji Centrum Dobrego Wychowania. Edycja 2022

Stowarzyszenia Centrum Dobrego Wychowania zaprasza nauczycieli do udziału w bezpłatnym programie szkoleniowym  Szkoła Edukacji Centrum Dobrego Wychowania. Edycja 2022.

Głównym działaniem w programie jest realizacja kompleksowego programu edukacyjnego Szkoła Edukacji Centrum Dobrego Wychowania. W ramach programu odbędzie się 64 godziny bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli w temacie:

– PRACY Z GRUPĄ (16 godz.) – czyli podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z grupą, rozwiązywania konfliktów, budowania motywacji do działania grupowego, budowaniu z klasy zgranego zespołu i dobrych relacji w klasie, dzięki którym uczniowie dobrze czują się w szkole, są chętni do działania, ufają sobie nawzajem, są życzliwi i z takim nastawieniem wchodzą w dorosłość – PRACY INDYWIDULANA (16 godz.) – czyli podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie indywidualnej pracy wychowawczej z uczniem, pomagania mu w rozpoznawaniu predyspozycji, radzeniu sobie z trudnościami, angażowaniu wszystkich potencjałów ucznia i pomocy w odnalezieniu swojego miejsca w zaangażowaniu w sprawy publiczne;

– DYDATKYKI PARTYCYPACYJNEJ (16 godz.) – edukacja postaw obywatelskich i partycypacyjnych, konkretne metody oraz programy kształtowania zaangażowanych postaw partycypacyjnych spójne z programem szkolnym, rzeczywiste angażowanie ucznia w proces, uczenie autonomicznych działań samodzielnego brania odpowiedzialności oraz uczestniczenia i organizowania forum debaty w sprawy ważne dla społeczności głównie w formie rad młodzieżowych;

– BUDOWANIA SPOŁECZNOŚCI (16 godz.) – czyli podniesienie kompetencji współpracy nauczycieli wewnątrz swojego zespołu, zgrania w zespole pedagogicznym oraz dobrej współpracy z otoczeniem społecznym, przede wszystkim z rodzicami, ze społecznością lokalną, z seniorami, z instytucjami, z partnerami społecznymi oraz podniesienie umiejętności organizowania i zarządzania procesem konsultacji wokół spraw ważnych dla społeczności.

 

Projekt zakłada przeszkolenie 24 nauczycieli z całej Polski.

Program szkoleń dla nauczycieli