Kategoria: Aktualności

26 lutego 2021

Webinarium „Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji”

Regionalny Punkt Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Kuratorium Oświaty w Opolu wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji  zaprasza w ramach kampanii informacyjnej do udziału  w webinarium „Innowacje  i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji”. Webinarium  adresowane jest do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek edukacyjnych,  przedstawicieli samorządów lokalnych oraz instytucji związanych z edukacją. […]

25 lutego 2021

Zaproszenie Opolskiego Kuratora Oświaty do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2021 roku.

Opolski Kurator Oświaty zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.   Zaproszenie. Formularz.  

23 lutego 2021

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2021 roku.

Szanowni Państwo. Opolski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2021 roku. W załączeniu: Ogłoszenie  – otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego […]

18 lutego 2021

Przedłużenie rejestracji nauczycieli na szczepienia do piątku, 19 lutego 2021 r.

Szanowni Państwo w związku z dużym zainteresowaniem szczepieniami MEiN podjęło decyzję o przedłużeniu rejestracji na szczepienia do piątku, 19 lutego br., do końca dnia! Kolejną bardzo ważną zmianą jest możliwość zarejestrowania wszystkich nauczycieli, również tych przebywających na długotrwałych nieobecnościach niezależnie od przyczyny. Przypominamy, że w Strefie Pracownika Systemu Informacji Oświatowej (SIO) https://strefa.ksdo.gov.pl/ został Państwu udostępniony […]