Kategoria: Aktualności

23 maja 2024

List Ministra Zdrowia do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym, uczennic i uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych

Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej prowadzą kampanię na rzecz zwiększenia stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym w ramach Programu Szczepień Ochronnych.

21 maja 2024

V Konferencja metodyczna z cyklu Zdrowie jako wartość i zasób pt. „Higiena cyfrowa a dobrostan”

Szanowni Państwo, Opolski Kurator Oświaty wraz z Opolskim Centrum Edukacji zapraszają do udziału w V edycji konferencji Opolskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie z cyklu Zdrowie jako wartość i zasób. Tegoroczna edycja odbywa się pod tytułem „Higiena cyfrowa a dobrostan”.

10 maja 2024

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2024 r.

  Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2024 roku. Wyniki konkursu  

10 maja 2024

Informacja w sprawie uroczystej gali podsumowującej Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 oraz konkursy organizowane przez Opolskiego Kuratora Oświaty

Serdecznie zapraszamy uczniów wraz z opiekunem na uroczystą galę podsumowującą kolejną edycję Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych oraz innych konkursów organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty.’