Kategoria: Aktualności

29 listopada 2023

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Tabele monitoringowe za 2023 rok.

Zgodnie z założeniami realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, wnioskodawcy i beneficjenci Programu zobowiązani są do przekazania na potrzeby monitorowania, informacji i danych wynikających z wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz ze sprawozdań rocznych z realizacji Priorytetu 3 Programu.

23 listopada 2023

Uroczyste wręczenie dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia edukacyjne

Opolski Kurator Oświaty zaprasza uczniów ich rodziców oraz opiekunów do udziału w „Wojewódzkiej uroczystości wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów”. Uroczystość  odbędzie się 28 listopada br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 20 o godz. 9:00.   Na obecny rok szkolny stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznano 94 uczniom z naszego województwa. Stypendia […]

22 listopada 2023

e-Doręczenia w szkołach i placówkach od 30 grudnia 2023 r.

Szanowni Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych województwa opolskiego Przypominamy, że podmioty publiczne takie jak przedszkola, szkoły i placówki wymienione w art. 3 ust. 3-10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego w formie jednostek budżetowych zobowiązane są do stosowania e-Doręczeń od dnia 30 […]

15 listopada 2023

Regionalna konferencja warsztatowa eTwinning „Transformacja cyfrowa z eTwinning” – 1 grudnia 2023 r.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Biuro eTwinning zaprasza na regionalną konferencję warsztatową dla nauczycieli z województwa opolskiego. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję zapoznać się z bezpłatnymi narzędziami programu eTwinning oraz zaznajomić się z realizacją międzynarodowych projektów edukacyjnych w formule online dostosowanych do podstawy programowej. Zapoznają się również z najnowszymi, bezpłatnymi narzędziami edukacyjnymi wspomagającymi transformację cyfrową, […]

13 listopada 2023

Ogólnopolskie szkolenie „Dziecko z cukrzycą”.

Szanowni Państwo. Już po raz dziesiąty Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Wojewodą Opolskim i Opolskim Kuratorem Oświaty zorganizowało szkolenie „Dziecko z cukrzycą” dla pracowników przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w szczególności dla: nauczycieli, pomocy nauczycieli, wychowawców świetlic, pracowników obsługi województwa opolskiego. W załączeniu materiały ze szkolenia. Informujemy również, że w przypadku potrzeby przeprowadzenia szkolenia dostosowanego […]

13 listopada 2023

Forum o wychowaniu – 18 listopada 2023 r.

Szanowni Państwo Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim „Forum o wychowaniu”. Jest to wspólne przedsięwzięcie organizowane przez stowarzyszenia harcerskie i skautowe w Polsce zrzeszone w Programie Wspierania Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych „ROHIS” (Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skautów Europy – Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego, Stowarzyszenie Harcerskie, Royal Rangers Polska, Stowarzyszenie Skauci Króla i Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich […]

13 listopada 2023

Regionalna konferencja informacyjno-promocyjna Programu Erasmus+ „jakie umiejętności nabywamy realizując projekty Erasmusa”

Regionalny Punkt Informacyjny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności działający w Kuratorium Oświaty w Opolu we współpracy z Fundacją Rozwoju  Systemu Edukacji zaprasza do udziału w regionalnej konferencji informacyjno-promocyjnej Programu Erasmus+ „Jakie umiejętności nabywamy realizując projekty Erasmusa”