Kategoria: Aktualności

30 maja 2018

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji Programu Aktywna Tablica za rok 2017.

Szanowni Państwo Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Przedstawiciele Organów Prowadzących Szkoły Podstawowe, Dyrektorzy Szkół Podstawowych uprzejmie przypominam, ze zgodnie z Uchwałą nr 108/2017 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019- „Aktywna tablica” do dnia […]

29 maja 2018

Międzynarodowe seminarium kontaktowe eTwinning „Dziedzictwo kulturowe” w Krakowie, w dniach 5-8 lipca 2018 r.

Zapraszamy na międzynarodowe seminarium kontaktowe „Dziedzictwo kulturowe” organizowane w dniach 5-8 lipca 2018 w Krakowie przez Biuro eTwinning w Polsce. Seminarium zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 Seminarium skierowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów pracujących z uczniami powyżej 10 lat (10+) w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych zainteresowanych tematyką dziedzictwa kulturowego, którzy […]

25 maja 2018

Prośba o niezwłoczne zgłoszenie zapotrzebowania na podręcznik Niko 3. Podręcznik do języka niemieckiego dla niemieckiej mniejszości narodowej

Na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej, prosimy o pilne (najpóźniej do 28 maja 2018 r.) zgłoszenie zapotrzebowania na podręcznik Niko 3. Podręcznik do języka niemieckiego dla niemieckiej mniejszości narodowej (wg zał. tabeli).

25 maja 2018

Spotkanie z przedstawicielami Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych

W dniu 22 maja 2018 r. Opolski Kurator Oświaty zorganizował spotkanie z przedstawicielami Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych oraz z osobami, które ukończyły szkolenie na trenerów-koordynatorów wsparcia szkół realizujących działania w zakresie doradztwa zawodowego, mające na celu zaprezentowanie oferty współpracy, a co za tym idzie, zachęcenie uczniów do wyboru ścieżki zawodowej oraz profilu kształcenia tak deficytowego […]

18 maja 2018

Komunikat dotyczący stypendium Prezesa Rady Ministrów i Stypendium Ministra Edukacji Narodowej.

Opolski Kurator Oświaty przypomina o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Stypendium Ministra Edukacji Narodowej przez szkoły publiczne dla młodzieży lub szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży.

18 maja 2018

Spotkanie regionalne „Bliżej Funduszy Europejskich”.

17 maja 2018 r. Pan Artur Zapała Opolski Wicekurator Oświaty uczestniczył w spotkaniu regionalnym „Bliżej Funduszy Europejskich”. Była to inicjatywa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podczas spotkania, które odbyło się w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, dyskutowano o projektach realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy oraz Służbę Więzienną, a także wsparciu osób niepełnosprawnych w Programie Operacyjnym Wiedza […]