Kategoria: Aktualności

23 kwietnia 2018

Spotkanie Dyrektorów Szkół Branżowych i Technicznych Województwa Opolskiego oraz przedstawicieli Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych zorganizowane przez Opolskiego Kuratora Oświaty.

W dniu 18 kwietnia 2018 r. Opolski Kurator Oświaty zorganizował spotkanie Dyrektorów Szkół Branżowych i Technicznych Województwa Opolskiego z przedstawicielami Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych, mające na celu zaprezentowanie oferty współpracy, a co za tym idzie zachęcenie uczniów do wyboru ścieżki zawodowej oraz profilu kształcenia.

13 kwietnia 2018

Przypomnienie o obowiązku przypisania wszystkich uczniów do odpowiednich oddziałów w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek województwa opolskiego uprzejmie przypominamy o obowiązku przypisania wszystkich uczniów do odpowiednich oddziałów w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, tj. nowym SIO. W Ministerstwie Edukacji Narodowej i Centrum Informatycznym Edukacji trwają prace nad weryfikacją kompletności danych wprowadzonych do nowego SIO. Planowane jest m.in. porównanie liczby zarejestrowanych i przypisanych do odpowiednich oddziałów […]

13 kwietnia 2018

Pierwszeństwo w zatrudnianiu nauczyciela

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Zgodnie z art. 224 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe w okresie do 31 sierpnia 2020 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego przysługuje: nauczycielom przeniesionym w stan nieczynny, nauczycielom, którzy otrzymali informację o przeniesieniu ich w stan […]

13 kwietnia 2018

Opiniowanie arkuszy organizacji szkół i placówek na rok szkolny 2018/2019

Marszałek Województwa Opolskiego, Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Podmioty prowadzące publiczne szkoły i publiczne przedszkola, Szanowni Państwo, W związku z licznymi pytaniami odnoszącymi się do załącznika nr 3 zamieszczonego w informacji dotyczącej opiniowania arkuszy organizacji szkół i placówek na rok szkolny 2018/2019, informuję, że zgodnie z art. 221 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. […]

13 kwietnia 2018

Konkurs – Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap II

Informuję, że w dniu 5 marca 2018 r. Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej  ogłosił   konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18 Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap II w ramach Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

13 kwietnia 2018

Przyhamuj, życie przed Tobą w CKZiU w Strzelcach Opolskich

Przedostatnie spotkanie w ramach Kampanii w powiatach województwa opolskiego odbyło się 6 kwietnia 2018 r. w gościnnych murach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Na wstępie zaproszonych gości przywitała Pani Halina Kajstura Dyrektor szkoły. Wśród nich byli przedstawiciele Opolskiego Kuratora Oświaty – Pani Joanna Wnuk Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji, Pan Robert Gwóźdź – […]