Kategoria: Aktualności

10 kwietnia 2018

Komunikat w sprawie nauczania drugiego języka obcego na II etapie edukacyjnym

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół Podstawowych, przypominam, że zgodnie z podstawą programową dla szkoły podstawowej i ramowymi planami nauczania na I etapie edukacyjnym każdy uczeń obowiązkowo uczy się jednego języka obcego nowożytnego, natomiast na II etapie edukacyjnym – od klasy VII – dwóch języków obcych nowożytnych. Uczniowie korzystający z nauki języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej, czyli […]

10 kwietnia 2018

Opiniowanie arkuszy organizacji szkół i placówek na rok szkolny 2018/2019

Marszałek Województwa Opolskiego, Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Podmioty prowadzące publiczne szkoły i publiczne przedszkola, Szanowni Państwo, W związku z realizacją zadań związanych z wydawaniem przez kuratora oświaty opinii dotyczących arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019, zwracam się z prośbą o zapoznanie się ze wskazanymi poniżej wytycznymi, które umożliwią wspólną […]

9 kwietnia 2018

Kongres Powiatów „Dobry Zawód” – prezentacja zmian w szkolnictwie zawodowym „Biznes dla szkół, szkoły dla biznesu”.

W dniu 6 kwietnia 2018 r. we Wrocławskim Centrum Kongresowym odbył się Kongres Powiatów „Dobry Zawód”. Na spotkaniu przedstawiono zmiany w szkolnictwie branżowym i technicznym planowane od roku szkolnego 2019/2020, nowe rozwiązania wprowadzone w Systemie Informacji Oświatowej, prezentacja dobrych praktyk współpracy samorządu, przedsiębiorstw i szkół oraz wsparcie kształcenia zawodowego w ramach programów Fundacji Rozwoju Systemu […]

5 kwietnia 2018

Konferencja „Edukacja dla zdrowia”.

5 kwietnia 2018 r. w sali im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu odbyła się konferencja „Edukacja dla zdrowia”, w której uczestniczyło ponad 150 osób, m.in. dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz rodzice. Udział wzięli również: Viloetta Porowska Wicewojewoda Opolski, Artur Zapała Opolski Wicekurator Oświaty oraz dr n.med. Anna Matejuk Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Wydarzenie […]

4 kwietnia 2018

Podpisana została nowelizacja rozporządzenia w sprawie organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

W dniu 4 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Wejdzie ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Rozporządzenie wprowadza zmiany w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 649). Zmianie ulegają […]

29 marca 2018

Spotkanie w ramach Opolskiej Kampanii Edukacyjnej – „Przyhamuj, życie przed Tobą” – Kluczbork, 23 marca 2018 r.

23 marca 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKU w Kluczborku odbyło się kolejne spotkanie w ramach V edycji Opolskiej Kampanii Edukacyjnej „Przyhamuj, życie przed Tobą”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele reprezentujący szkoły ponadgimnazjalne powiatu kluczborskiego. Po powitaniu uczestników przez Panią Marzenę Perucką – Dyrektora Zespołu Szkół, w imieniu Opolskiego Kuratora Oświaty […]