Kategoria: Aktualności

25 kwietnia 2018

Konferencja demograficzna w PWSZ w Nysie

Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek – uczestniczył w konferencji pt. „Sytuacja demograficzna jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej na przykładzie miasta Nysa oraz powiatu nyskiego – stan obecny i perspektywy”. Inicjatorami i organizatorami wydarzenia są sygnatariusze porozumienia pomiędzy Rektorem PWSZ w Nysie – prof. dr. inż. Przemysławem Malinowskim, Starostą Powiatu Nyskiego – Czesławem […]

24 kwietnia 2018

Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki.

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji prowadzi wraz z Partnerami: Miastem Opole, Politechniką Opolską i Uniwersytetem Opolskim w ramach działania 9.1.2 RPO WO 3 projekty dla szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej pod wspólną nazwą Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO. Wartość projektów to 14 mln 850 tysięcy złotych. W działaniach projektów uczestniczy prawie 120 szkół Aglomeracji Opolskiej, 6500 […]

23 kwietnia 2018

III Bieg po Zdrowie

21 kwietnia (sobota) odbył się III Bieg po Zdrowie, którego organizatorem był Zespół Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu wspólnie ze Starostwem Powiatowym. Impreza po raz kolejny dedykowana była  wszystkim tym, którzy kochają ruch, a szczególnie biegi.

23 kwietnia 2018

Spotkanie Dyrektorów Szkół Branżowych i Technicznych Województwa Opolskiego oraz przedstawicieli Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych zorganizowane przez Opolskiego Kuratora Oświaty.

W dniu 18 kwietnia 2018 r. Opolski Kurator Oświaty zorganizował spotkanie Dyrektorów Szkół Branżowych i Technicznych Województwa Opolskiego z przedstawicielami Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych, mające na celu zaprezentowanie oferty współpracy, a co za tym idzie zachęcenie uczniów do wyboru ścieżki zawodowej oraz profilu kształcenia.

13 kwietnia 2018

Przypomnienie o obowiązku przypisania wszystkich uczniów do odpowiednich oddziałów w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek województwa opolskiego uprzejmie przypominamy o obowiązku przypisania wszystkich uczniów do odpowiednich oddziałów w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, tj. nowym SIO. W Ministerstwie Edukacji Narodowej i Centrum Informatycznym Edukacji trwają prace nad weryfikacją kompletności danych wprowadzonych do nowego SIO. Planowane jest m.in. porównanie liczby zarejestrowanych i przypisanych do odpowiednich oddziałów […]

13 kwietnia 2018

Pierwszeństwo w zatrudnianiu nauczyciela

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Zgodnie z art. 224 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe w okresie do 31 sierpnia 2020 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego przysługuje: nauczycielom przeniesionym w stan nieczynny, nauczycielom, którzy otrzymali informację o przeniesieniu ich w stan […]