Kategoria: Aktualności

7 maja 2018

Wojewódzkie Zawody Sportowo-Obronne „Sprawni jak żołnierze – 2018”

24 kwietnia br. odbyły się eliminacje wojewódzkich XLI Zawodów Sportowo-Obronnych „Sprawni jak żołnierze – 2018”. Zawodom przyglądał się Opolski Wicekurator Oświaty – Artur Zapała.   Organizatorem eliminacji było Kuratorium Oświaty w Opolu, natomiast  współorganizatorami byli: – Zespół Szkół w Głogówku, – Bractwo Strzeleckie w Głogówku, – Starostwo Powiatowe w Prudniku, – Urząd Miasta w Głogówku, […]

2 maja 2018

Wyniki VIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej.

W dniu 17 kwietnia 2018 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej , powołanej przez Opolskiego Kuratora Oświaty, która dokonała oceny prac nadesłanych w ramach VIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich. W wyniku obrad komisja konkursowa ustaliła zwycięzców i wyróżnionych  w poszczególnych kategoriach konkursu.

26 kwietnia 2018

Konferencja „Gospodarka a kształcenie zawodowe”

W dniu 19 kwietnia 2018 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty ogólnopolska konferencja „ Gospodarka a kształcenie zawodowe”. Przedsięwzięcie adresowane było do przedstawicieli: biznesu, spółek Skarbu Państwa, samorządów lokalnych, szkół wyższych i instytutów badawczych, jak również do dyrektorów szkół kształcących w zawodach i kierowników […]

25 kwietnia 2018

Konferencja demograficzna w PWSZ w Nysie

Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek – uczestniczył w konferencji pt. „Sytuacja demograficzna jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej na przykładzie miasta Nysa oraz powiatu nyskiego – stan obecny i perspektywy”. Inicjatorami i organizatorami wydarzenia są sygnatariusze porozumienia pomiędzy Rektorem PWSZ w Nysie – prof. dr. inż. Przemysławem Malinowskim, Starostą Powiatu Nyskiego – Czesławem […]

24 kwietnia 2018

Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki.

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji prowadzi wraz z Partnerami: Miastem Opole, Politechniką Opolską i Uniwersytetem Opolskim w ramach działania 9.1.2 RPO WO 3 projekty dla szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej pod wspólną nazwą Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO. Wartość projektów to 14 mln 850 tysięcy złotych. W działaniach projektów uczestniczy prawie 120 szkół Aglomeracji Opolskiej, 6500 […]

23 kwietnia 2018

III Bieg po Zdrowie

21 kwietnia (sobota) odbył się III Bieg po Zdrowie, którego organizatorem był Zespół Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu wspólnie ze Starostwem Powiatowym. Impreza po raz kolejny dedykowana była  wszystkim tym, którzy kochają ruch, a szczególnie biegi.

23 kwietnia 2018

Spotkanie Dyrektorów Szkół Branżowych i Technicznych Województwa Opolskiego oraz przedstawicieli Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych zorganizowane przez Opolskiego Kuratora Oświaty.

W dniu 18 kwietnia 2018 r. Opolski Kurator Oświaty zorganizował spotkanie Dyrektorów Szkół Branżowych i Technicznych Województwa Opolskiego z przedstawicielami Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych, mające na celu zaprezentowanie oferty współpracy, a co za tym idzie zachęcenie uczniów do wyboru ścieżki zawodowej oraz profilu kształcenia.