Kategoria: Aktualności

7 listopada 2023

Przekazanie do szkół ponadpodstawowych książki Włodzimierza Dłubacza pt. „O kulturę filozofii. Co o człowieku mówili najwięksi myśliciele ludzkości”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki zakupił książkę Włodzimierza Dłubacza pt. „O kulturę filozofii. Co o człowieku mówili najwięksi myśliciele ludzkości”. Książka będzie pomocna nauczycielom w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych. W związku z powyższym zostanie przekazana tym szkołom w celu wzbogacenia księgozbiorów bibliotek szkolnych.

23 października 2023

Informacja Ośrodka Rozwoju Edukacji dla zainteresowanych pełnieniem roli Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

Szanowni Państwo Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW), funkcjonujące w ramach „Pilotażowego wdrożenia Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, zakończyły działalność w ramach okresu trwałości 30 września 2023 r. SCWEW-y działały w środowisku szkół ogólnodostępnych jako inicjatorzy zmiany w obszarze kształcenia wszystkich dzieci i uczniów. Wspierały nauczycieli i specjalistów w pracy z grupa/klasą zróżnicowaną. […]

23 października 2023

Informacja w sprawie przyznania stypendiów ministra właściwego do spraw oświaty za rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że sześciu uczniów województwa opolskiego decyzją Ministra Edukacji i Nauki otrzymało stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2022/2023.

10 października 2023

Szkolenie międzynarodowe on-line w ramach programu Erasmus+ dla nauczycieli szkół specjalnych.

W dniach 14 – 23 listopada 2023 r. Narodowa Agencja programu Erasmus+ organizuje międzynarodowe szkolenie on-line dla nauczycieli szkół specjalnych oraz szkół masowych pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przygotowujące do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu współpracy międzynarodowej w programie Erasmus+: PARTNERSHIPS FOR COOPERATION – HOW TO PLAN AN EXCELLENT PROJECT FOR SPECIAL SCHOOLS […]