Kategoria: Bezpieczeństwo – informacje bieżące

22 grudnia 2017

Cyberprzestrzeń młodzieży

Opolski Wicekurator Oświaty – Artur Zapała wziął udział w konferencji metodycznej pod hasłem „Nowe technologie cyfrowe a rozwój edukacyjny i emocjonalny dzieci i młodzieży – szanse  i zagrożenia” ,którego organizatorem było Starostwo Powiatowe oraz Komenda Powiatowa Policji w Prudniku. Prelegentami powyższej konferencji byli: Leszek Roszczenko i Maciej Szczodrowski, specjaliści z dziedziny profilaktyki uzależnień z Centrum […]