Kategoria: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

9 sierpnia 2018

Ogólnopolska akcja społeczna: Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach

Ogólnopolska akcja dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest odpowiedzią na zagrożenia, które mogą spotkać pieszych bądź biegnących wzdłuż drogi uczestników ruchu drogowego. W filmie zrealizowanym w ramach inicjatywy, przedstawione zostały niebezpieczeństwa wynikające z niedostatecznego oznakowania przy użyciu elementów odblaskowych lub świetlnych niechronionych uczestników ruchu drogowego. Porównano, z perspektywy kierowcy, widoczność nieprawidłowo lub zupełnie nieoznakowanych osób […]