Kategoria: Dyrektorzy i organy prowadzące

9 stycznia 2020

Projekt „Dar na Stulecie”.

„Dar na Stulecie” to forma uczczenia 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Organizatorzy chcą stworzyć katalog inicjatyw charytatywnych, naukowych, artystycznych, edukacyjnych i wychowawczych, które będą żywym pomnikiem wzniesionym ku czci Papieża Polaka. Zgłoszone przedsięwzięcia zostaną zebrane i spisane w jednej księdze, która zostanie złożona w sanktuarium św. Jana Pawła II. Inicjatywy można zgłaszać za pośrednictwem formularza […]

9 stycznia 2020

Program „Dove Self-Esteem – budowanie pozytywnej samooceny”.

Program „Dove Self-Esteem – budowanie pozytywnej samooceny” to druga polska edycja światowego projektu realizowanego przez markę Dove nieprzerwanie od 2004 roku.   Projekt jest realizowany w roku szkolnym 2019/2020 w oparciu o lekcje warsztatowe mające na celu podniesienie pewności siebie nastolatków. Narzędzia i materiały, na których opiera się projekt, zostały przygotowywane w ścisłej współpracy z […]

8 stycznia 2020

Konkurs pn. „Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) – II edycja”.

Szanowni Państwo,   informuję,  że w ramach konkursu pn. „Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) – II edycja” do dofinansowania wybrano m.in. projekt nr POWR.02.10.00-00-4012/19 pn. „VULCAN kompetencji w OPOLSKICH samorządach”,  którego realizatorem jest VULCAN Sp. z o.o. Celem projektu […]

7 stycznia 2020

Konkurs Grantowy – Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE).

Serdecznie zapraszamy do wsparcia działań w kierunku wykorzystywania potencjału szkół dla rozwoju edukacji osób dorosłych, zainicjowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a realizowanych przez Fundację Ogólnopolski Operator Oświaty. Celem Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji jest aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz umiejętności przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot, […]

19 grudnia 2019

Zaproszenie do udziału w konkursie Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – II edycja w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Celem przedmiotowego konkursu jest wdrożenie szkół ćwiczeń, zgodnie z modelem opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, a tym samym udzielenie wsparcia nauczycielom w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne uczniów. Szkoła ćwiczeń to miejsce gdzie przyszli nauczyciele będą doświadczać praktycznej weryfikacji teorii, z którą spotkają się podczas studiów, a obecni nauczyciele będą doskonalić […]

17 grudnia 2019

Akcja „Razem na Święta”.

Szanowni Państwo. Przypominamy, że do 19 grudnia do godz. 12 można zgłosić się do udziału w akcji „Razem na Święta”, organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do tej pory zgłosiło się już ponad 6,5 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Zachęcamy do udziału w przedsięwzięciu.

17 grudnia 2019

„Dar na stulecie urodzin Jana Pawła II”.

Z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II zapraszamy szkoły i placówki oświatowe do udziału w projekcie pt. „Dar na stulecie urodzin Jana Pawła II”.   Główną ideą projektu jest wspieranie i pomnażanie dobra w każdej postaci. Liczy się każdy człowiek i każda wspólnota. Wolontariat, modlitwa, wydarzenia o charakterze społecznym, artystycznym, sportowym, charytatywnym, czy edukacyjnym, […]