Kategoria: Dyrektorzy i organy prowadzące

30 maja 2023

Zapotrzebowanie na podręczniki z serii „Niko” do nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej na rok 2023

Prosimy dyrektorów szkół o pilną informację dotyczącą zapotrzebowania szkół na podręczniki z serii „Niko” Wydawnictwa LektorKlett Sp. z o.o.

26 maja 2023

IV Konferencja metodyczna z cyklu Zdrowie jako wartość i zasób pt. „Klimat społeczny a dobrostan w środowisku edukacyjnym”

Szanowni Państwo, zapraszamy do uczestnictwa w IV konferencji metodycznej Opolskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie z cyklu Zdrowie jako wartość i zasób pod tegorocznym tytułem „Klimat społeczny a dobrostan w środowisku edukacyjnym”. Wydarzenie organizowane jest przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w dniu 6 czerwca 2023 r.

25 maja 2023

Zaproszenie Opolskiego Kuratora Oświaty do współtworzenia wystawy pod nazwą „Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat” w związku z obchodami Beatyfikacji Rodziny Ulmów.

Opolski Kurator Oświaty zaprasza chętne szkoły do współpracy przy tworzeniu wystawy pod nazwą „Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat” o Polakach, którzy z narażeniem życia ratowali osoby narodowości żydowskiej podczas II wojny światowej.

25 maja 2023

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo w jednostkach oświaty i szkolnictwa wyższego”.

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Bezpieczeństwo w jednostkach oświaty i szkolnictwa wyższego”, organizowanej przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, która odbędzie się 12- 13 czerwca 2023 r.

22 maja 2023

Opolska Konferencja Nauczycieli Matematyki- inaugurująca projekty MATura+ oraz MATma2 na rok szkolny 2023/2024

Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT we współpracy z Fundacją Empiria i Wiedza powołaną przy Banku Gospodarstwa Krajowego zaprasza nauczycieli matematyki do udziału w konferencji inaugurującej dwa ww. projekty edukacyjne zaplanowane na nowy rok szkolny 2023/2024 dla uczniów województwa opolskiego. Konferencja odbędzie w dniu 5 czerwca 2023 r. w: Opolanka Restauracja & Hotel, ul. Żerkowicka 2K, 45-840 Opole.

18 maja 2023

Profilaktyka nadciśnienia tętniczego

Szanowni Państwo. W ramach prowadzonych działań profilaktyki zdrowotnej Opolski Kurator Oświaty zaprasza do zapoznania się ze szczegółami organizowanej przez Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia kampanii informacyjnej „Profilaktyka nadciśnienia tętniczego”, która realizowana jest w związku z cyklicznymi spotkaniami środa z profilaktyką.

12 maja 2023

Nabór zgłoszeń do drugiej edycji Programu Akcelerator Fundacji Inter Cars dla uczniów techników i szkół branżowych I i II stopnia

Program Akcelerator to stypendium dla młodzieży, która swoją przyszłość wiąże z szeroko rozumianą motoryzacją: od mechaniki, przez logistykę, informatykę i sprzedaż, aż po projektowanie na poziomie inżynieryjnym.