Kategoria: Dyrektorzy i organy prowadzące

3 kwietnia 2020

VII edycja Programu dofinansowania edukacji matematycznej mPotęga.

Fundacja mBanku rozpoczęła nabór projektów do VII edycji Programu mPotęga. Celem Programu mPotęga jest popularyzacja matematyki wśród dzieci i młodzieży i pokazać im, jak bardzo potrzebna w codziennym życiu jest umiejętność sprawnego liczenia i logicznego myślenia. Programem grantowym objęte są dzieci i młodzież uczące się w klasach 4-6 szkoły podstawowej (I Konkurs)lub 7-8 szkoły podstawowej […]

2 kwietnia 2020

Elektroniczne wersje podręczników i materiałów dydaktycznych – pobierz bezpłatnie ze stron wydawców

Na czas zawieszenia zajęć wydawcy edukacyjni zrzeszeni w Polskiej Izbie Książki udostępnili bezpłatnie elektroniczne wersje podręczników. Uczniowie i nauczyciele mogą podbierać ze stron internetowych wydawców nie tylko podręczniki, ale również inne materiały dydaktyczne. Zachęcamy do korzystania!

1 kwietnia 2020

Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

1 kwietnia 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

31 marca 2020

Komunikat MEN w sprawie zasad oceniania i klasyfikowania

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, wprowadzone zostały rozwiązania prawne[1] umożliwiające szkołom działanie w zmienionych warunkach organizacyjnych. Obecnie nauczyciele prowadzą zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uczniowie mają możliwość systematycznie uczestniczyć w procesie kształcenia, w którym realizowana jest podstawa programowa, a osiągnięcia edukacyjne są oceniane. W krótkim czasie szkoła stanie […]

31 marca 2020

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania – poradnik UODO dla szkół

Urząd Ochrony Danych Osobowych, przy współpracy z MEN, przygotował poradnik dla szkół „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”. To materiał, który wesprze dyrektorów, nauczycieli, a także uczniów i rodziców w bezpiecznym korzystaniu z dostępnych metod i narzędzi do zdalnej nauki. Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem!

31 marca 2020

Ministerstwo Finansów zaprasza uczniów do 6. edycji programu edukacyjnego „Finansoaktywni”

Już po raz szósty Ministerstwo Finansów rusza z ogólnopolskim programem edukacyjnym „Finansoaktywni” – w tym roku pod hasłem „Planujemy budżet”. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest budżet, a jej celem pokazanie młodzieży, jak duże znaczenie w naszym codziennym życiu ma jego umiejętne planowanie. Bezpłatny program jest skierowany do uczniów i nauczycieli klas V-VIII szkół podstawowych i […]