Kategoria: Dyrektorzy i organy prowadzące

19 lipca 2021

Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”.

Szanowni Państwo, informujemy, że Oddział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłuża realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” na dwa kolejne lata szkolne: na rok szkolny 2021/2022 oraz 2022/2023. Program adresowany jest do wszystkich placówek edukacyjnych działających na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082), a […]

18 czerwca 2021

Rusza nabór do III tury rekrutacji do projektu grantowego „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”

Projekt, który jest elementem programu rządowego „Dostępność Plus” realizuje Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.

14 czerwca 2021

Przerwa techniczna w działaniu formularza elektronicznego dotyczącego wprowadzania zapotrzebowania na turnusy dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami branżowych szkół I stopnia

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół branżowych I stopnia w województwie opolskim, informuję, że od dnia 23.06.2021 r. – 25.06.2021 r.  nastąpi przerwa w działaniu formularza elektronicznego  dotyczącego zapotrzebowania na turnusy dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami, w związku z pracami serwisowymi na platformie. Ponowne uruchomienie platformy nastąpi w dniu 28.06.2021 r. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

11 czerwca 2021

Międzynarodowy projekt “ IoT, Big Data and AI: Innovating STEM Teaching Through Strengthening Teacher Professionalisation”

W ramach projektu szkoły otrzymają bezpłatnie stację meteorologiczną, uczniowie wezmą udział w interaktywnych zadaniach online, zaś nauczyciele w szkoleniach z naukowcami z Wielkiej Brytanii z zakresu tematyki projektu.