Kategoria: Dyrektorzy i organy prowadzące

18 kwietnia 2024

WEBINAR – Psychiczny dobrostan młodzieży i edukacja pozaformalna

Stowarzyszenie HOPP zaprasza na wyjątkowe wydarzenie organizowane online, które składać się będzie z webinaru oraz warsztatów, skupiających się na tematyce psychicznego dobrostanu młodzieży oraz edukacji pozaformalnej. Podczas spotkania będą omawiane kluczowe zagadnienia dotyczące zdrowia psychicznego wśród młodych ludzi oraz strategii i praktyk edukacyjnych sprzyjających ich rozwojowi. Wydarzenie ma na celu propagowanie świadomości na temat znaczenia […]

16 kwietnia 2024

Oszacowanie zapotrzebowania na zeszyt ćwiczeń dla uczniów klas VI deklarujących przynależność do ukraińskiej mniejszości narodowej

W ślad za pismem DKOTC-WP.441.4.2024.AZ z dnia 15 kwietnia 2024r. skierowanym do Opolskiego Kuratora Oświaty przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, prosimy dyrektorów szkół podstawowych o pilną informację dotyczącą zapotrzebowania szkół na pozycję wydawniczą Fundacji Prosvita, pt. „Podróż po Ukrainie, cześć IV, autorzy: Marek Syrnyk, Natalia Bogdanet’s Biloskalenko, Yulia Schumeyko

9 kwietnia 2024

Wykaz podstawowych jednostek med. pracy badających uczniów i studentów na terenie województwa opolskiego.

Szanowni Państwo, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przekazuje wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy z terenu województwa opolskiego przeprowadzających w roku 2024 badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów z terenu województwa opolskiego, którzy […]

9 kwietnia 2024

Informacja o wolnych miejscach w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Szanowni Państwo Dyrektorzy.   Przypominamy, że zgodnie z § 10 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów z dnia 18 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431 z późn. zm.) jednym z zadań komisji rekrutacyjnych w publicznych […]

8 kwietnia 2024

Umiędzynarodowienie Twojej Szkoły – otwarte spotkanie online

Pracownia Zarządzania Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. wraz z AFS Poland zaprasza dyrektorów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli (koordynatorów współpracy międzynarodowej lub zainteresowanych tą tematyką) na spotkanie online poświęcone tematyce umiędzynarodowienia szkół, które odbędzie się 16 kwietnia 2024 roku o godzinie 10:00 na platformie Zoom.