Kategoria: Dyrektorzy i organy prowadzące

12 stycznia 2022

Sprawozdanie z realizacji programu „Laboratoria Przyszłości” w 2021 r. oraz webinar na temat elektronicznego formularza sprawozdania

Na stronie internetowej GovTech są już dostępne zarówno formularz w postaci ankiety internetowej, jak też wzory dokumentów, które organy prowadzące powinny przekazać wraz z uzupełnionym formularzem sprawozdania do dnia 28. lutego 2022 r.

11 stycznia 2022

Wykaz podmiotów, które uzyskały zgodę Opolskiego Kuratora Oświaty na organizację kursów na wychowawców i kierowników wypoczynku.

Szanowni Państwo.   Opolski Kurator Oświaty prezentuje wykaz podmiotów, które uzyskały zgodę na realizację kursów na wychowawców i kierowników wypoczynku w 2022 roku.   Wykaz podmiotów.

3 stycznia 2022

Rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” – aktualizacja dokumentacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu od 2022 r.

W Ministerstwie Edukacji i Nauki opracowane zostały nowe wzory dokumentacji, dotyczącej realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wraz z załącznikami do stosowania od 2022 r.

10 grudnia 2021

Informacja w sprawie przyznania stypendiów ministra właściwego do spraw oświaty za rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że trzynastu uczniów województwa opolskiego decyzją Ministra Edukacji i Nauki otrzymało stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, za wybitne osiągnięcia edukacyjne, w roku szkolnym 2020/2021.