Kategoria: Arkusze organizacji szkół i placówek

27 marca 2024

Opiniowanie arkuszy organizacji publicznych szkół, przedszkoli i placówek na terenie województwa opolskiego w roku szkolnym 2024/2025

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Opolskiego, Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Podmioty prowadzące publiczne szkoły, przedszkola i placówki, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek województwa opolskiego. Opolski Kurator Oświaty działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) […]

7 kwietnia 2022

Opiniowanie arkuszy organizacji publicznych szkół, przedszkoli i placówek na terenie województwa opolskiego w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Opolskiego, Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Podmioty prowadzące publiczne szkoły, przedszkola i placówki, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek województwa opolskiego. Opolski Kurator Oświaty działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 […]

30 marca 2021

Informacja Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania arkuszy organizacji szkół i placówek w roku szkolnym 2021/22

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Opolskiego, Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Podmioty prowadzące publiczne szkoły, przedszkola i placówki, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek województwa opolskiego

22 lipca 2020

Informacja Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania zmian do arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, publicznych szkół i publicznych placówek na rok szkolny 2020/2021

  Szanowni Państwo Marszałek Województwa Opolskiego, Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, osoby prowadzące publiczne szkoły, przedszkola, placówki Dyrektorzy publicznych przedszkoli, publicznych szkół i placówek województwa opolskiego   w związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 informuję, że w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Państwa,  jak i pracowników urzędu Opolski […]

13 kwietnia 2018

Pierwszeństwo w zatrudnianiu nauczyciela

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Zgodnie z art. 224 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe w okresie do 31 sierpnia 2020 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego przysługuje: nauczycielom przeniesionym w stan nieczynny, nauczycielom, którzy otrzymali informację o przeniesieniu ich w stan […]

13 kwietnia 2018

Opiniowanie arkuszy organizacji szkół i placówek na rok szkolny 2018/2019

Marszałek Województwa Opolskiego, Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Podmioty prowadzące publiczne szkoły i publiczne przedszkola, Szanowni Państwo, W związku z licznymi pytaniami odnoszącymi się do załącznika nr 3 zamieszczonego w informacji dotyczącej opiniowania arkuszy organizacji szkół i placówek na rok szkolny 2018/2019, informuję, że zgodnie z art. 221 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. […]

10 kwietnia 2018

Komunikat w sprawie nauczania drugiego języka obcego na II etapie edukacyjnym

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół Podstawowych, przypominam, że zgodnie z podstawą programową dla szkoły podstawowej i ramowymi planami nauczania na I etapie edukacyjnym każdy uczeń obowiązkowo uczy się jednego języka obcego nowożytnego, natomiast na II etapie edukacyjnym – od klasy VII – dwóch języków obcych nowożytnych. Uczniowie korzystający z nauki języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej, czyli […]

10 kwietnia 2018

Opiniowanie arkuszy organizacji szkół i placówek na rok szkolny 2018/2019

Marszałek Województwa Opolskiego, Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Podmioty prowadzące publiczne szkoły i publiczne przedszkola, Szanowni Państwo, W związku z realizacją zadań związanych z wydawaniem przez kuratora oświaty opinii dotyczących arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019, zwracam się z prośbą o zapoznanie się ze wskazanymi poniżej wytycznymi, które umożliwią wspólną […]

11 kwietnia 2017

Arkusze organizacyjne szkół – wyjaśnienia MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) wprowadzająca nową strukturę szkół, a także większość wydawanych na jej podstawie rozporządzeń wchodzą w życie 1 września 2017 r. Oznacza to, że od tego dnia wszystkie szkoły mają już funkcjonować w nowej zreformowanej strukturze. […]