Kategoria: Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych

27 marca 2017

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek województwa opolskiego Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że od dnia 1 marca br., zgodnie z art. 85y ust. 1a ustawy-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r., poz. 1379 oraz z 2017 r., poz. 60), wniosek do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD) składa dyrektor szkoły* tylko w przypadku jeżeli: 1) ustalił za […]