Kategoria: Informacje bieżące

18 kwietnia 2019

Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży.

Szanowni Państwo.   Aktualne wyniki badań wskazują, że nadwagę i otyłość ma co piąty uczeń. Jednym z kluczowych elementów prawidłowego podejścia do zmiany nawyków żywieniowych jest zmodyfikowana Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej – Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży (4 – 18 lat). Z uwagi na wprowadzone zmiany informuję, że Instytut […]

15 kwietnia 2019

Program Edukacja – program Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Operatorem programu jest Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej. Głównym celem Programu Edukacja jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmocnienia stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Islandią, Lichtensteinem i Norwegią w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmocnienie potencjału ludzkiego oraz poszerzenie wiedzy w Polsce. Priorytetowe obszary tematyczne: edukacja włączająca, zarządzanie w edukacji, jakość […]

9 kwietnia 2019

Kampania pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają”.

Szanowni Państwo.   Zapraszamy do udziału w konkursie ogłoszonym przez MSWiA, którego przedmiotem jest stworzenie MEMU internetowego i animacji w formacji GIF. Konkurs organizowany jest w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” w związku z realizacją kampanii pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, do której włączył się również Wojewoda Opolski. Przedsięwzięcie to skierowane jest do dzieci i […]

8 kwietnia 2019

Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile, upamiętniająca powstanie w getcie warszawskim.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN już po raz siódmy zaprasza szkoły, biblioteki z całej Polski do udziału w akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile, upamiętniającej powstanie w getcie warszawskim. Możliwe są różne formy zaangażowania.   Zgłoszenia przyjmowane są do 15 kwietnia 2019 r.   Szczegółowe informacje.

5 kwietnia 2019

Informacje CKE

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek województwa opolskiego     Centralna komisja Egzaminacyjna ogłosiła zaktualizowane ,,Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów” w 2019 r. w związku z nowelizacją rozporządzeń o egzaminach.   Informacje są dostępne na stronie: https://cke.gov.pl/zaktualizowane-wersje-informacji-o-sposobie-organizacji-i-przeprowadzania-egzaminow-w-2019-r/  

5 kwietnia 2019

Komunikat-kwalifikacje pedagogiczne.

Jednostki samorządu terytorialnego, Dyrektorzy szkół i placówek województwa opolskiego     W odpowiedzi na Państwa zapytania dotyczące udokumentowania posiadania kwalifikacji pedagogicznych, w związku z wprowadzeniem rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego, wyjaśniam co następuje: Zgodnie z treścią […]

5 kwietnia 2019

„Szkoła z Prawami Dziecka”.

Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF z siedzibą w Warszawie zaprasza do udziału w projekcie edukacyjnym UNICEF „Szkoła z Prawami Dziecka”. UNICEF nie pobiera żadnych opłat za udział w Akcji.   Do Akcji mogą przystąpić wszystkie placówki, działające na terenie Polski, zajmujące się edukacją dzieci i młodzieży w wieku […]

3 kwietnia 2019

II Opolska Regionalna Konferencja Rad Rodziców

Szanowni Państwo, Dyrektorzy  Szkół, Rady Rodziców Szkół województwa opolskiego   Fundacja „Rodzice Szkole” oraz Opolski Kurator Oświaty zapraszają Rady Rodziców szkół województwa opolskiego do udziału w konferencji, która odbędzie się 11.04.2019 r. o godzinie 10.00 w Opolu, w Zespole Szkół Zawodowych, ul. A. Struga 16. Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej działalności Rad Rodziców ze […]

3 kwietnia 2019

Opiniowanie nowych kierunków kształcenia przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy w Opolu

Od 1 stycznia 2019 roku zmianie uległy przepisy w sprawie składania wniosków i wydawania opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, w tym opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy  oraz zgodnie z  ustawą z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz […]

3 kwietnia 2019

Opiniowanie nowych kierunków kształcenia przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy w Opolu

Od 1 stycznia 2019 roku zmianie uległy przepisy w sprawie składania wniosków i wydawania opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, w tym opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy  oraz zgodnie z  ustawą z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz […]