Kategoria: Informacje bieżące

22 kwietnia 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. (Dz. U.  z 2021 r. poz. 739)

21 kwietnia 2021

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021-2023

Egzaminy zewnętrzne w 2021 r. W 2021 r. egzaminy zewnętrzne zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w sierpniu 2020 r., tj. egzamin maturalny – od 4 do 20 maja, egzamin ósmoklasisty – od 25 do 27 maja, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy – od 7 czerwca do 8 […]

21 kwietnia 2021

Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zawodowego oraz eksternistycznych. Dokument został podzielony na 6 sekcji. W wytycznych znalazły się m.in. informacje dotyczące środków ochrony osobistej, środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków i […]

8 kwietnia 2021

Rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r.

30 marca br. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. Rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia ustawowego o finansowaniu zadań oświatowych (art. 60 ustawy z dnia 27 października 2017 r.). Przewiduje ono coroczne […]

8 kwietnia 2021

WF z AWF – czas start! Ruszają zapisy na szkolenia dla nauczycieli

Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna realizację programu „Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii” przygotowanego przy współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W związku z powyższym informujemy, że rozpoczęła się rejestracja nauczycieli szkół podstawowych, średnich oraz edukacji wczesnoszkolnej na szkolenia organizowane w ramach programu „Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii”. Rejestracja […]

7 kwietnia 2021

Spotkania online w sprawie naboru wniosków grantowych w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

Podczas ww. spotkań uczestnicy zostaną zapoznani z procedurą naboru i zasadami aplikowania o przyznanie środków finansowych na realizację SCWEW.

1 kwietnia 2021

Sejm Dzieci i Młodzieży

Uprzejmie informuję, że uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r. jednym z patronów został ustanowiony kardynał Stefan Wyszyński. Temat tegorocznej, specjalnej edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży zachęca młodych ludzi do przyjrzenia się bliżej postaci Prymasa Tysiąclecia oraz sięgnięcia do jego nauk. W związku z powyższym w 2021 r. uczestnicy będą realizowali zadanie rekrutacyjne na temat: […]