Kategoria: Informacje bieżące

14 stycznia 2021

Projekt grantowy pn. Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia – II tura rekrutacji

Projekt polega na opracowaniu Modelu dostępnej szkoły, a następnie jego przetestowaniu wśród 30 organów prowadzących w min. 90 szkołach podstawowych.

13 stycznia 2021

Poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” oraz program profilaktyki uniwersalnej pod nazwą „Loguj się z głową”

Działania są prowadzone w odpowiedzi na zagrożenia wynikające z pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów, wychowanków,  rodziców i nauczycieli szkół i placówek oświatowych.

8 stycznia 2021

Badania nauczycieli i pracowników obsługi na obecność koronawirusa – aktualizacja

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach 11-14 stycznia 2021 r. przeprowadzone zostaną badania na obecność koronawirusa dla nauczycieli uczących w klasach I-III oraz w szkołach specjalnych, a także pracowników obsługi tych szkół, którzy zgłosili swój udział w powyższych badaniach.

4 stycznia 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2384)

28 grudnia 2020

MEN informuje, że styczniowe egzaminy: zawodowe, potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz egzamin ósmoklasisty dla dorosłych odbędą się zgodnie z sierpniowym harmonogramem

Wydane przepisy rozporządzenia Rady Ministrów o ograniczeniach, nakazach, zakazach z 21 grudnia br. umożliwiają ich przeprowadzenie z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.