Kategoria: Informacje bieżące

26 października 2017

Spotkania z Terpsychorą.

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki zaprasza do udział w bezpłatnym projekcie dr Bożeny W. Jakubczak, obejmującym seminaria warsztatowe taneczno-choreograficzne zwiększające kompetencje i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych, w tym kadry pedagogicznej, opiekunów, członków rodzin osób niepełnosprawnych, wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób […]

19 października 2017

Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej.

Ogólnym celem zadania jest profilaktyka zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół i innych placówek oświatowych. Realizacja zadania koncentruje się na podniesieniu wiedzy dyrektorów szkół, psychologów, pedagogów, nauczycieli, opiekunów i rodziców oraz na zwiększeniu skuteczności podejmowanych przez nich działań profilaktycznych i prewencyjnych. Projekt zakłada zaopatrzenie jak największej ilości osób w wiedzę i materiały […]

19 października 2017

ZDROWA JA.

Informujemy, że Instytut Matki i Dziecka w Warszawie od września 2017 r. do grudnia 2018 r. na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, w ramach realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 będzie prowadził na terenie kilku szkół w woj. opolskim projekt pt.: Ocena skuteczności interwencyjnego-profilaktycznego programu poprawy zachowań  zdrowotnych 15 letnich dziewcząt z wykorzystaniem techniki telemonitoringu –w […]

18 października 2017

II kadencja Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

W październiku br. odbyło się pierwsze posiedzenie II kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Kadencja Rady potrwa do 30 września 2018 roku. Do zadań Rady należy przedstawianie opinii w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie oświaty i wychowania, szczególnie dotyczących planowanych zmian. Rada przyjmuje stanowiska i opinie w drodze […]

17 października 2017

Stypendia Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia edukacyjne na rok szkolny 2017/2018.

16 października 2017 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów obchodzono dzień Święta Edukacji Narodowej. W tym dniu delegacje uczniów z całej Polski odebrały pamiątkowe dyplomy z rąk Pani Beaty Szydło – Prezesa Rady Ministrów i Pani Anny Zalewskiej – Minister Edukacji Narodowej. Województwo opolskie reprezentowało 5 uczniów: Natalia Brzęczek z II Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół […]