Kategoria: Informacje bieżące

23 maja 2024

List Ministra Zdrowia do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym, uczennic i uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych

Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej prowadzą kampanię na rzecz zwiększenia stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym w ramach Programu Szczepień Ochronnych.

21 maja 2024

V Konferencja metodyczna z cyklu Zdrowie jako wartość i zasób pt. „Higiena cyfrowa a dobrostan”

Szanowni Państwo, Opolski Kurator Oświaty wraz z Opolskim Centrum Edukacji zapraszają do udziału w V edycji konferencji Opolskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie z cyklu Zdrowie jako wartość i zasób. Tegoroczna edycja odbywa się pod tytułem „Higiena cyfrowa a dobrostan”.

20 maja 2024

Projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich (SDW)” „Accessible School for All” (ASA)

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji nauczycieli specjalistów w zakresie udzielania wsparcia dzieciom i uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także integrowania zróżnicowanego środowiska w klasie/szkole, z uwzględnieniem uczniów z doświadczeniem migracji.

20 maja 2024

Zabierz swoje serce na spacer

Szanowni Państwo. W ramach prowadzonych działań profilaktyki zdrowotnej Opolski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w organizowanym przez Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia evencie „Zabierz swoje serce na spacer”. Wydarzenie odbędzie się 2 czerwca 2024r. w godz. 13.00-18.00 na terenie Zamku w Mosznej, ul. Zamkowa 1. Oprócz spaceru, przewidziano różne atrakcje sportowe. Będzie można również dokonać wiele badań i konsultacji. […]