Kategoria: Informacje bieżące

9 lipca 2020

Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie przyznawania 7 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym – dotyczy szkół artystycznych

Na podstawie wyjaśnienia  MEN poniżej przedstawiamy istotne informacje w sprawie przyznawania  punktów w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatom na podstawie świadectwa ukończenia szkoły artystycznej.