Kategoria: Informacje bieżące

19 kwietnia 2018

Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) – II edycja.

Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w konkursie. Celem przedmiotowego konkursu jest przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o program szkoleniowo doradczy przygotowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, a także stworzenie lokalnych planów podnoszenia jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. W ramach wybranych do […]

16 kwietnia 2018

Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia-II edycja.

Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w konkursie. Uczestnikami szkoleń oraz odbiorcami usług doradczych realizowanych w ramach projektów w niniejszym konkursie grupą docelową-mogą być: pracownicy publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy bibliotek pedagogicznych, doradcy metodyczni, indywidualni specjaliści i trenerzy (osoby świadczące usługi szkoleniowe i doradcze w […]

16 kwietnia 2018

XVII edycja Programu Stypendiów Pomostowych.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi zaprasza ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych.   „Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów.   Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line. Aplikacja do […]

13 kwietnia 2018

Przypomnienie o obowiązku przypisania wszystkich uczniów do odpowiednich oddziałów w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek województwa opolskiego uprzejmie przypominamy o obowiązku przypisania wszystkich uczniów do odpowiednich oddziałów w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, tj. nowym SIO. W Ministerstwie Edukacji Narodowej i Centrum Informatycznym Edukacji trwają prace nad weryfikacją kompletności danych wprowadzonych do nowego SIO. Planowane jest m.in. porównanie liczby zarejestrowanych i przypisanych do odpowiednich oddziałów […]

13 kwietnia 2018

Konkurs – Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap II

Informuję, że w dniu 5 marca 2018 r. Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej  ogłosił   konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18 Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap II w ramach Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

13 kwietnia 2018

Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole – II edycja.

Departament Funduszy Strukturalnych MEN zaprasza do udziału w konkursie.   Podstawowym celem przedmiotowego konkursu jest przeprowadzenie szkoleń oraz działań doradczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek w zakresie kompetencji kluczowych. W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt na każdy z 5 obszarów określonych w regulaminie konkursu, tj. województw: dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego, opolskiego, wielkopolskiego. […]

12 kwietnia 2018

Wyniki etapu wojewódzkiego XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległą i granice Rzeczypospolitej”.

Szanowni Państwo, w załączeniu zostały zamieszczone wyniki z etapu wojewódzkiego XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922. „O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”, przeprowadzonego 5 kwietnia 2018 r. w Kuratorium Oświaty w Opolu. Ostatni etap (centralny) połączony z Galą Finałową odbędzie się w dniach 7-9 czerwca br. w Warszawie. Wszystkim […]

11 kwietnia 2018

Let’s Clean Up Europe!

Ministerstwo Środowiska zaprasza do włączenia się w akcję Let’s Clean Up Europe! (Posprzątajmy Europę!), która trwa od 1 marca do 30 czerwca 2018 roku. Let’s Clean Up Europe! jest akcją organizowaną w ramach struktury Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów (European Week for Waste Reduction – dalej: EWWR). Celem EWWR jest podnoszenie stanu świadomości europejskiego społeczeństwa z […]