Kategoria: Dyrektorzy i organy prowadzące

12 września 2023

Warsztaty online „Realizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie organizacji pracy małych zespołów w zawodach z branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej (HGT)”

Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli realizujących kształcenie w zawodach, nauczycieli-konsultantów, doradców metodycznych, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, którzy realizują zadania związane z kształceniem w zawodach branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej.

8 września 2023

Pierwsza pomoc

Szanowni Państwo. W ramach prowadzonych działań profilaktyki zdrowotnej Opolski Kurator Oświaty zaprasza do zapoznania się z informacjami pod hasłem „Pierwsza pomoc”, które znajdują się na stronie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia i zamieszczane są tematycznie w ramach akcji „Środa z Profilaktyką”.

6 września 2023

Konferencja on-line „Edukacja dostępna – jak najbliżej każdego dziecka” oraz projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich”

Zapraszamy do udziału nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów pedagogicznych) w konferencji „Edukacja dostępna – jak najbliżej każdego dziecka” oraz projektu „Szkoła dostępna dla wszystkich”