Kategoria: Dyrektorzy i organy prowadzące

20 września 2023

Ogólnopolski konkurs „Złote Indeksy”

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski do wzięcia udziału w konkursie, w którym główną nagrodą są indeksy siedmiu kierunków studiów: pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika resocjalizacyjna, animacja kultury, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, psychologia.

13 września 2023

Nawigacja w każdą pogodę – szkolna inicjatywa profilaktyczna. Trzecia edycja.

Szanowni Państwo, Informujemy, że od 12 września 2023 r. ruszyły zapisy do trzeciej edycji Szkolnej inicjatywy profilaktycznej Nawigacja w każdą pogodę, współfinansowanej z programu Ministra Edukacji i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki II”. Udział w tegorocznej edycji projektu jest bezpłatny dla 1000 szkół, które zgłoszą się jako pierwsze.

13 września 2023

Program warsztatów dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt. „Wektory życia”

Szanowni Państwo. W ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” został opracowany program warsztatów dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt. „Wektory życia” – scenariusze z prezentacjami multimedialnymi wraz z bogatym wyposażeniem w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji poszczególnych zajęć. Ośrodek Rozwoju Edukacji wyłonił i przeszkolił 37 wojewódzkich trenerów programu, którzy od września rozpoczną szkolenia […]

12 września 2023

Warsztaty online „Realizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie organizacji pracy małych zespołów w zawodach z branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej (HGT)”

Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli realizujących kształcenie w zawodach, nauczycieli-konsultantów, doradców metodycznych, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, którzy realizują zadania związane z kształceniem w zawodach branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej.

8 września 2023

Pierwsza pomoc

Szanowni Państwo. W ramach prowadzonych działań profilaktyki zdrowotnej Opolski Kurator Oświaty zaprasza do zapoznania się z informacjami pod hasłem „Pierwsza pomoc”, które znajdują się na stronie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia i zamieszczane są tematycznie w ramach akcji „Środa z Profilaktyką”.