Kategoria: Dyrektorzy i organy prowadzące

15 listopada 2022

Sprawozdanie z Programu Laboratorium Przyszłości

Szanowni Państwo, założenia programu Laboratoria Przyszłości zakładają przekazywanie przez organy prowadzące sprawozdań z realizacji programu. Sprawozdanie z realizacji programu Laboratoria Przyszłości przez podstawowe szkoły samorządowe w 2022 r. składa organ prowadzący osobno dla każdej ze szkół.   Aby złożyć sprawozdanie należy wypełnij formularz online.   Termin składania sprawozdań: 23 stycznia 2023 r.  Więcej informacji na stronie.     […]

9 listopada 2022

„Szkoła Przyjazna Wodzie – Aktywni Błękitni”

Wody Polskie w Gliwicach zapraszają szkoły podstawowe z województwa opolskiego i śląskiego do wzięcia udziału w programie edukacyjnym „Szkoła Przyjazna Wodzie – Aktywni Błękitni”. Przedsięwzięcie stanowi okazję do przekazania uczniom wiedzy z zakresu zapobiegania skutkom suszy i powodzi oraz bezpiecznej rekreacji nad wodą. Rekrutacja trwa do końca listopada 2022 roku.

9 listopada 2022

Rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” – aktualizacja dokumentacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu.

Uprzejmie przypominam, że 28 lutego 2023 r. upływa termin złożenia sprawozdań przez publiczne szkoły podstawowe objęte wsparciem finansowym w module 3 rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu”. W Ministerstwie Edukacji i Nauki zostały zaktualizowane wzory sprawozdań dotyczące realizacji tego modułu do stosowania  za 2022 r.

8 listopada 2022

Program Sportowe Talenty dla dyrektorów

Dyrektorzy szkół województwa opolskiego, od roku szkolnego 2022/2023 w województwach lubelskim i opolskim rusza pilotażowy program wsparcia dla nauczycieli wychowania fizycznego, którego celem będzie wyławianie młodych sportowych talentów wśród uczniów. To efekt współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Mam przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie, które odbędzie się 18 listopada 2022 r. […]

4 listopada 2022

Program SMASHED

Szanowni Państwo.   Opolski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że Minister Edukacji i Nauki objął honorowym patronatem realizację w szkołach ponadpodstawowych programu SMASHED, który dotyczy profilaktyki uzależnienia od alkoholu. Celem tego programu jest uświadomienie uczniom szkodliwych skutków spożywania alkoholu wśród nieletnich. Nauczyciele mogą również skorzystać z dodatkowych materiałów.  

4 listopada 2022

Nawigacja w każdą pogodę – bezpłatny program pracy profilaktycznej i wsparcia psychicznego dla młodzieży

Szanowni Państwo, Nawigacja w każdą pogodę to całkowicie bezpłatna, dostępna online, propozycja pomocy w diagnozie sytuacji wychowawczo-profilaktycznej, materiały do pracy profilaktycznej oraz narzędzie do wzmacniania dobrego klimatu współpracy między trzema członami środowiska szkolnego (uczniowie, rodzice, nauczyciele). To także zbiór materiałów, pomocy dydaktycznych i multimedialnych dla nauczycieli, psychologów, pedagogów i rodziców.