Kategoria: Dyrektorzy i organy prowadzące

9 marca 2018

Komunikat w sprawie sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz Kierownicy innych podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do systemu informacji oświatowej Uprzejmie przypominamy, że obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2018 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Obowiązek przekazania danych w „starym SIO” wynika z […]

9 marca 2018

Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 31 marca 2018 r.

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych Termin przekazania baz danych oświatowych szkoły i placówki oświatowe,  jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność 5 kwietnia 2018 […]

8 marca 2018

Trzecia edycja konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

Szanowni Państwo. Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Kuratorium Oświaty w Warszawie, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli  oraz Partnerstwem na rzecz wsparcia osób młodych ogłosiła 1 marca 2018 r. trzecią edycję konkursu o nagrodę „SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”. Szczegółowe informacje na temat konkursu.

7 marca 2018

Konkurs na komiks o tematyce profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych w ramach II edycji programu „Pomyśl zanim spróbujesz”.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych województwa opolskiego.   Wojewoda Opolski, Opolski Kurator Oświaty, Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Komendant Wojewódzki Policji w Opolu zapraszają do udziału w konkursie na komiks o tematyce profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych kl. IV-VII, które zgłosiły swój udział  w programie „Pomyśl zanim […]

7 marca 2018

Ogłoszenie o naborze autorów/recenzentów podstaw programowych kształcenia w zawodzie w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2. Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy”.

Szanowni Państwo. Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje autorów i recenzentów kryteriów weryfikacji określonych w podstawach programowych kształcenia w zawodach (PPKZ). Szczegóły i zasady naboru.

6 marca 2018

Obowiązek niezwłocznego przypisania uczniów do oddziałów w nowym SIO na bieżący rok szkolny w związku z weryfikacją przyznanych świadczeń rodzinnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, zgodnie z podstawą prawną zawartą w ustawie z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (Dz. U. poz. 777 z późn. zm.) z bazy danych nowego systemu informacji […]

6 marca 2018

21 marca – Dzień Nowych Technologii w Edukacji

Zachęcamy do aktywnego udziału w ogólnopolskich obchodach Dnia Nowych Technologii w Edukacji. Zapraszamy do zgłaszania swoich lokalnych inicjatyw promujących nowe technologie wykorzystywane w nauce. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 18 marca br. Zależy nam na tym, aby 21 marca uczniowie oraz ich rodzice mogli wziąć udział w bezpłatnych i ogólnodostępnych pokazach, zajęciach warsztatowych, prezentacjach multimedialnych, grach […]