Kategoria: Dyrektorzy i organy prowadzące

12 września 2017

Import danych z tabeli N7 i Tabeli N8

Jeżeli w dawnym Zespole Szkół istniała np. szkoła podstawowa i gimnazjum, a obecnie powstała szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi, to należy utworzyć nową placówkę – szkołę podstawową, zaznaczając, że posiada oddziały gimnazjalne. Aby dokonać importu danych z zespołu szkół, który ulega likwidacji, do nowo powstałej samodzielnej szkoły jako plik źródłowy wskazujemy plik zespołu szkół, a […]

11 września 2017

VIII edycja Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Celem Programu jest podnoszenie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i prawa do prywatności – zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. Szkołom, które zgłoszą się […]

8 września 2017

Turnusy Uśmiechu w Wiśle.

Od 4 września 2017 r. do 2 października 2017 r. Fundacja ING Dzieciom przyjmuje wnioski od szkół i organizacji pozarządowych na dwutygodniowe turnusy edukacyjne dla grup zorganizowanych do 50 osób. Turnusy odbędą się w Wiśle w ośrodku fundacji. Zgodnie z misją fundacji, zaproponowane w konkursie turnusy mają być skierowane do dzieci i młodzieży ze środowisk […]

5 września 2017

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Wojewódzkiego program podniesienia świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu w ramach inicjatywy „Cyberbezpieczny Uczeń” w roku szkolnym 2016/2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa opolskiego, w związku z zakończeniem I edycji Wojewódzkiego program podniesienia świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu w ramach inicjatywy „Cyberbezpieczny Uczeń” w roku szkolnym 2016/2017 uprzejmie proszę o przesłanie sprawozdania z realizacji działa w ramach programu. Sprawozdanie należy przesłać tylko i wyłącznie poprzez formularz on-line . Przesłanie […]

5 września 2017

Regionalny Ośrodek Dialogu i Edukacji Historycznej (RODEH).

Fundacja „Centrum Europejskie-Natolin” (CEN) rozpoczęła realizację projektu oświatowego Regionalny Ośrodek Dialogu i Edukacji Historycznej (RODEH). Projekt RODEH finansowany jest ze środków własnych CEN oraz z dotacji celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, przeznaczonej na działania ponadregionalne, skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (także z województw: opolskiego, śląskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz wielkopolskiego), w ramach zadania publicznego: „Program pomocy wybitnie […]

4 września 2017

Dzień Krajobrazu.

W dniu 20 października 2017 r. z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska odbędzie się po raz pierwszy Dzień Krajobrazu. Święto to ustanowione zostało w celu promowania zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu. Zachęcamy do organizacji spacerów krajobrazowych dla uczniów oraz do podejmowania innych inicjatyw w ramach obchodów Dnia Krajobrazu. Więcej informacji.

31 sierpnia 2017

„Poprawa zdrowia prokreacyjnego”.

Zapraszamy licea, technika i branżowe szkoły I stopnia do wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach z zakresu zdrowia prokreacyjnego. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego ogłoszonego przez Ministra Zdrowia, w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, firma Lechaa Consulting Sp. z o.o. w Lublinie została wyłoniona jako realizator zadania pn. Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej […]

31 sierpnia 2017

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo.

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to innowacyjny program edukacyjny, w którym uczniowie zakładają w szkole realnie działającą firmę. Celem programu jest przygotowanie uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia oraz kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. Zapraszamy uczniów liceów oraz techników do udziału w Programie. Udział szkoły w programie jest […]