Kategoria: Dyrektorzy i organy prowadzące

10 września 2018

III edycja wojewódzkiego programu profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia „Pomyśl zanim spróbujesz”.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych województwa opolskiego.   Wojewoda Opolski, Opolski Kurator Oświaty, Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Komendant Wojewódzki Policji w Opolu zapraszają do udziału w III edycji wojewódzkiego programu profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia w województwie opolskim realizowanego pod hasłem „Pomyśl zanim spróbujesz”. W roku szkolnym […]

7 września 2018

„VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”.

Wydawnictwo Karty Grabowskiego ze Szczecinka zaprasza szkoły do udziału w 8. edycji bezpłatnej akcji edukacyjnej „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”, która odbędzie się 28 września 2018 roku. Jest to wielkie święto w szkole, trwające nawet kilka tygodni. Uczniowie przypominają sobie tabliczkę mnożenia w trakcie różnych zabaw, a momentem kulminacyjnym jest dzień przeprowadzania egzaminów. Odbywa się on […]

5 września 2018

„5 porcji zdrowia w szkole” – nowy program edukacyjny dla szkół.

Z początkiem roku szkolnego ruszył nowy program edukacyjny pod nazwą „5 porcji zdrowia w szkole”. Jego celem jest zwrócenie uwagi na potrzebę edukacji w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat i jednocześnie jej wczesne rozpoczęcie. Program skierowany jest do uczniów II i III klas szkół podstawowych z całej Polski oraz ich nauczycieli, dyrektorów szkół […]

5 września 2018

Poszukiwacze skarbu Jana Pawła II.

Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie zaprasza uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych do udziału w Projekcie Poszukiwacze Skarbu Jana Pawła II, którego celem jest zapoznanie uczestników z rolą i wartością kultury, poznanie przez nich osoby  i etosu Jana Pawła II. Udział w projekcie jest bezpłatny. Jedynym kosztem dla uczestników jest pokrycie kosztów dojazdu na […]

5 września 2018

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości oddział regionalny w Chorzowie zaprasza w roku szkolnym 2018/2019 uczniów liceów i techników do realizacji programu edukacyjnego Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, w ramach którego uczniowie zakładają w szkole realnie działającą firmę. Celem programu jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy, w tym prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej. Udział szkoły w programie jest […]

4 września 2018

WOJEWÓDZKI JESIENNY ZLOT ROWEROWY.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół województwa opolskiego,   zachęcamy do udziału w corocznie organizowanym WOJEWÓDZKIM JESIENNYM  ZLOCIE ROWEROWYM, który odbędzie się od 21 do 23 września br. Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa opolskiego. Dla trzech najlepszych drużyn przewidziane są puchary Opolskiego Kuratora Oświaty. Więcej informacji […]

3 września 2018

Komunikat nr 1 dotyczący zmiany w Instrukcji wprowadzania i przekazywania danych w systemie informacji oświatowej przy użyciu programu SIO wersja 3.25 (30 września 2018 r.)

W związku ze zmianami w ustawie Karta Nauczyciela obowiązującymi od 1 września 2018 r. w instrukcjach wprowadzania danych na dzień 10 września 2018 r. i dzień 30 września 2018 r. opublikowanych na stronie MEN zmieniony został akapit: „Tygodniowy wymiar zajęć. Należy wskazać wymiar zajęć wynikający z umowy o pracę lub aktu mianowania, np. 18/18, 22/22, […]

3 września 2018

Terminy przekazywania baz danych oświatowych w systemie informacji oświatowej według stanu na 10 września 2018 r.

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych Termin przekazania baz danych oświatowych szkoły i placówki oświatowe, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność 13 września 2018 r. minister, który jest […]