Kategoria: Dyrektorzy i organy prowadzące

17 sierpnia 2017

„Mama na polskim rynku pracy”.

Instytut Spraw Publicznych zaprasza cudzoziemki do udziału w bezpłatnych warsztatach, poświęconych skutecznemu poszukiwaniu pracy w Polsce. Warsztaty organizowane są w ramach projektu „Jestem mamą w Polsce II”. Skierowane są do migrantek (obywatelek państw trzecich) i mają na celu praktyczne przygotowanie do skutecznego poszukiwania pracy w Polsce, nabycie wiedzy na temat tego, jak korzystać ze swoich […]

2 sierpnia 2017

„Pomyśl zanim spróbujesz”

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe    województwa opolskiego do udziału w roku szkolnym 2017/2018 w II edycji programu „Pomyśl zanim spróbujesz”. W roku szkolnym 20172018 rozpoczyna się II edycja programu „Pomyśl zanim spróbujesz” skierowana do uczniów klas V-VII, nauczycieli i wychowawców oraz rodziców i opiekunów.  Szczegółowe informacje zostaną Państwu przekazane w terminie późniejszym.

31 lipca 2017

Rada Ministrów przyjęła program „Wyprawka szkolna”

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to główny cel rządowego programu „Wyprawka szkolna” przyjętego przez Radę Ministrów. Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej. Wysokość środków przewidzianych na jego realizację w br. […]

26 lipca 2017

Bezpłatne warsztaty dotyczące rozwijania świadomości językowej w nauczaniu przedmiotowym.

Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECJN) w Grazu ogłasza nabór na bezpłatne warsztaty dotyczące rozwijania świadomości językowej w nauczaniu przedmiotowym. Warsztaty skierowane są do:   nauczycieli pracujących z uczniami w wieku 12-13 lat,   trenerów i dyrektorów szkół,   osób odpowiedzialnych za tworzenie programów edukacyjnych dla imigrantów,   nauczycieli języków obcych […]

26 lipca 2017

Aplikacja internetowa zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Została uruchomieniu aplikacja internetowa zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej (https://sio.men.gov.pl), która posiada wiele usprawnień względem poprzedniej wersji. W nowej wersji aplikacji wprowadzone zostały m.in. następujące zmiany: możliwość pracy na wielu stanowiskach jednocześnie, dostęp do aplikacji z komputerów posiadających dostęp do Internetu, całkowita rezygnacja z panelu komunikacji, nowy, bardziej intuicyjny wygląd aplikacji. W ramach uruchomienia aplikacji dla […]

21 lipca 2017

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie Województwa Opolskiego W nawiązaniu do pisma DWKI-WWR.4015.8.2017.CZ z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie projektu Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno – edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych […]

21 lipca 2017

Szkolenia organizowane przez Fundację „Żyjmy Zdrowo”.

Fundacja „Żyjmy Zdrowo”, realizując zadanie Ministerstwa Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 zaprasza nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych i asystentów rodzinnych, pracowników służb mundurowych, głównie policji, służb miejskich oraz prokuratorów, lekarzy. do udziału w ogólnopolskim projekcie. Celem projektu jest podniesienie kompetencji i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi […]

29 maja 2017

Zmiany w ustawie o Systemie Informacji Oświatowej

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Opolskiego Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 949) została dnia 16 maja 2017 r. ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP. Ustawa nowelizuje […]