Kategoria: Szkoły niepubliczne

28 września 2021

Zarządzenie Nr 20 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury opiniowania spełniania przez szkołę niepubliczną wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe związanych z zamiarem założenia szkoły lub wprowadzeniem zmian w danych zawartych w zgłoszeniu powstałych po wpisie do ewidencji”

Opolski Kurator Oświaty wprowadził do stosowania procedurę w sprawie opiniowania spełniania przez szkołę niepubliczną wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe związanych z zamiarem założenia szkoły lub wprowadzeniem zmian w danych zawartych w zgłoszeniu powstałych po wpisie do ewidencji

(więcej…)