Kategoria: Przydatne informacje i komunikaty

11 maja 2022

Zaproszenie na szkolenie międzynarodowe online w ramach programu Erasmus+ dla nauczycieli szkół i placówek specjalnych.

Szanowni Państwo,

W dniach 6 – 15 czerwca 2022 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji organizuje szkolenie międzynarodowe dla nauczycieli szkół specjalnych oraz szkół masowych pracujących z uczniami z niepełnosprawnościami przygotowujące do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu współpracy międzynarodowej w programie Erasmus+. Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo jak przygotować projekt do programu Erasmus+ oraz będą mogli znaleźć partnerów z innych krajów europejskich do realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

Szkolenie odbywa się online w formule warsztatowej – praca w małych grupach nad zrębami przyszłego projektu. Szkolenie jest prowadzone w języku angielskim i komunikatywna znajomość tego języka jest warunkiem uczestnictwa.

Szkolenie jest nieodpłatne, natomiast jego uczestnik reprezentuje placówkę w związku z tym należy przed zgłoszeniem się na szkolenie uzgodnić z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną wstępny akces do programu Erasmus+.

(więcej…)

7 lutego 2022

Zaproszenie na webinarium „Program Młodzież i Europejski Korpus Solidarności – szansa na zdobycie nowych doświadczeń i nawiązanie współpracy międzynarodowej ” – 16 lutego 2022

Regionalny Punkt Informacyjny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności działający w Kuratorium Oświaty w Opolu we współpracy z  Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do udziału w webinarium dotyczącym możliwości, jakie stwarza Program Młodzież i Europejski Korpus Solidarności.

(więcej…)

13 października 2021

Webinarium 21 października 2021 – Oferta edukacyjna Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych projekt PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Regionalny Punkt Informacyjny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności działający w Kuratorium Oświaty w Opolu we współpracy z  Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji  Zespołem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) zaprasza  do udziału  w webinarium.

(więcej…)

28 września 2021

#ErasmusDays 2021

#ErasmusDays to inicjatywa mająca na celu upowszechnienie rezultatów projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+.

(więcej…)