Kategoria: Przydatne informacje i komunikaty

29 marca 2020

Informacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w związku z pandemią koronawirusa

FRSE jako Narodowa Agencja Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności, a także jako podmiot zarządzający innymi programami edukacyjnymi, w ramach swoich kompetencji i uprawnień, podejmuje działania mające na celu udzielenie kompleksowego wsparcia Beneficjentom i uczestnikom administrowanych przez siebie programów.

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19, chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2, FRSE zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji na temat polskich obywateli, którzy są uczestnikami programów edukacyjnych i przebywają poza granicami Polski. Prosimy Beneficjentów o niezwłoczne wypełnienie ankiety znajdującej się pod adresem https://polacy-za-granica.webankieta.pl. Zgromadzone dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu pomocy i wsparcia oraz mogą być w tym celu przekazywane do polskich Władz.

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją Informacji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w związku z pandemią koronawirusa.

7 stycznia 2020

Spotkanie warsztatowe „Erasmus+ w praktyce” w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe – Akcja 1.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i nauczyciele szkół kształcących w zawodach, centrów kształcenia praktycznego oraz zawodowego i ustawicznego zainteresowanych aplikowaniem do programem Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

 

Regionalny Punkt Informacyjny Erasmus+ działający w Kuratorium Oświaty w Opolu  zaprasza na spotkanie warsztatowe „Erasmus+ w praktyce” w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe – Akcja 1.

Celem spotkania jest zapoznanie z wnioskiem KA1-Mobilność edukacyjna – Mobilność uczniów oraz omówienie jego merytorycznych i technicznych aspektów przez doświadczonych nauczycieli koordynatorów realizujących ww. projekty w ramach Akcji 1.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli szkół kształcących w zawodach, centrów kształcenia praktycznego oraz zawodowego i ustawicznego w województwie opolskim, którzy zamierzają składać wnioski do ww. Akcji Programu Erasmus+.

Warsztaty poprowadzą nauczyciele praktycy realizujący projekty w ramach Akcji 1 – Mobilność uczniów.

Spotkanie odbędzie się w dniu 17 stycznia 2020 roku o godz. 10.00  w Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II  w Opolu, przy ul. Niemodlińskiej 40.

 Ze względów organizacyjnych prosimy o  rejestrację osób zainteresowanych udziałem w warsztatach (ilość miejsc ograniczona) do dnia 15 stycznia 2020 roku. Prosimy o zabranie na warsztaty laptopów.

 W załączeniu ramowy program spotkania oraz do zapoznania klauzę informacyjną o danych osobowych i wizerunku osoby fizycznej – uczestnika wydarzenia organizowanego przez Regionalny Punkt Informacyjny.

 

Program warsztatów

 

 

17 grudnia 2019

Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Dniu Informacyjnym Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (dotychczas znanym jako Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+).

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji organizuje w dniu 8 stycznia 2020 r. w Warszawie na PGE Narodowy Ogólnopolski Dzień Informacyjny adresowany do wszystkich instytucji, szkół, organizacji i firm zainteresowanych realizacją projektów edukacyjnych. Szczególne zaproszenie skierowane jest do nowych wnioskodawców, którzy chcieliby rozpocząć współpracę  w ramach unijnych programów edukacyjnych. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wszystkie inicjatywy i programy zarządzane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Szczegóły konferencji i rejestracja poniżej:

https://mail.mailnews.pl/test-preview/t5oodolvnp/n11qcvx5ew/

20 listopada 2019

Programowanie z eTwinning

W dniach 15-16 listopada 2019 r. w hotelu DeSilva Premium w Opolu odbyło się seminarium szkoleniowo-kontaktowe Programu eTwinning Programowanie z eTwinning. Organizatorem seminarium była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przy udziale Kuratorium Oświaty w Opolu i Regionalnego Punktu Informacyjnego Programu Erasmus+.

(więcej…)

30 października 2019

Zaproszenie do udziału w spotkaniach konsultacyjnych

Szanowni Państwo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Instytut Badań Edukacyjnych serdecznie zapraszają na cykl spotkań konsultacyjnych dla potencjalnych grantobiorców projektu Szansa-nowe możliwości dla dorosłych. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkania odbędą się w następujących miastach:

Lp. Miasto Termin Link do rejestracji Miejsce spotkania
1   Kraków 30 października 2019 link Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. Rajska 1
2 Gdańsk 5 listopada 2019 link Hotel Gdańsk, ul. ul. Szafarnia 9
3  Białystok 7 listopada 2019 link Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Ciepła 32
4   Gliwice 14 listopada 2019 link
5   Lublin 15 listopada 2019 link
6  Gorzów Wielkopolski 19 listopada 2019 link
7  Grudziądz 22 listopada 2019 link
8 Olsztyn 25 listopada 2019 link
9  Rzeszów 28 listopada 2019 link
10  Warszawa 4 grudnia 2019 link

Dokładne miejsca spotkań podamy w najbliższym czasie.

Czas trwania spotkania: 9.00-17.00

 

Spotkania poprowadzą członkowie Zespołu Projektu Szansa. Podczas spotkań odbędą się konsultacje merytoryczne na temat warunków rekrutacji grantobiorców oraz modeli wsparcia dla osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych.

Wydarzenie jest skierowane do przedstawicieli: centrów kształcenia ustawicznego,  instytucji edukacyjnych dla dorosłych, bibliotek i innych instytucji kultury, instytucji działających w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, jednostek samorządu terytorialnego, uniwersytetów ludowych/otwartych/trzeciego wieku, ośrodków pomocy społecznej, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób o niskich umiejętnościach podstawowych, przedsiębiorstw upowszechniających uczenie się w pracy, izb rzemieślniczych, instytucji rynku pracy, organizacji pracodawców, związków zawodowych, instytucji certyfikujących funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz innych podmiotów zaangażowanych we wspieranie osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych.

W załączeniu przekazuję roboczy program spotkań (może on ulec małej modyfikacji).

Linki do rejestracji

O projekcie

„Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”

Głównym celem projektu jest wsparcie osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, do których zalicza się m.in. umiejętności cyfrowe, rozumienie i tworzenie informacji oraz rozumowanie matematyczne. Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, partnerem Instytut Badań Edukacyjnych.

 

Program spotkań konsultacyjnych

17 października 2019

Seminarium szkoleniowo-kontaktowe „Programowanie z eTwinning”

Szanowni Państwo

Zapraszamy do udziału w seminarium szkoleniowo-kontaktowym „Programowanie z eTwinning” organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Kuratorium Oświaty w Opolu w dniach 15-16 listopada 2019 r. w Opolu. Seminarium skierowane jest do nauczycieli uczących w szkołach ponadpodstawowych lub klasach 5-8 szkoły podstawowej.
Szczegóły  i rejestracja poniżej

http://konferencje.frse.org.pl/Opole2019_2/index/lang:pl

4 października 2019

#ErasmusDays 10-12 października 2019 r.

Zapraszamy wszystkich Państwa realizujących projekty w ramach Programu Erasmus+ do tegorocznych obchodów #ErasmusDays.
To inicjatywa mająca na celu upowszechnienie rezultatów projektów realizowanych w ramach ww. Szczegółowe
informacje znajdą Państwo na stronie internetowej ErasmusDays2019