Kategoria: Przykłady dobrych praktyk

5 września 2022

Praktyka zawodowa w Sevilli w ramach Akcji 1 Kształcenie i szkolenia zawodowe Erasmus+

Zespół Szkół Licealno-Techniczny w Kluczborku od lat realizuje zawodowe praktyki zagraniczne w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.
W ostatnie wakacje w ramach Akcji 1 Programu Erasmus+ Kształcenie  i szkolenia zawodowe projekty akredytowane  grupa uczniów kształcących się w zawodach technik logistyk, technik informatyk, technik programista i technik ochrony środowiska uczestniczyła w praktykach w Hiszpanii.
Uczniowie podczas praktyk w renomowanych hiszpańskich firmach, podnosili swoje kompetencje zawodowe, uczyli się języków obcych zwiedzając Andaluzję poznając jej historię i kulturę.

Zdjęcie z wręczenia certyfikatów po odbyciu czterotygodniowej praktyki zawodowej w Sevilli w ramach Akcji 1 Kształcenie i szkolenia zawodowe Erasmus+.

Zdjęcie (plik JPG 282 KB) z wręczenia przez hiszpańskiego koordynatora certyfikatów ukończenia stażu oraz kursu języka hiszpańskiego  w ostatnim dniu praktyk zawodowych  w Sevilli w ramach Akcji 1 Kształcenie i szkolenia zawodowe Erasmus+. Na zdjęciu jest 21 uczestników wraz z polską koordynator projektu.

14 czerwca 2021

Nagrody eTwinning 2021, kategoria Zmiany klimatyczne

Projekt Od GLOBE do Erasmusa: uczniowskie projekty badawcze, realizowany przez uczniów i nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie, dobiegł końca w sierpniu 2020 roku. Jednak jego koordynatorki, Jolanta Wawrzyniak Rószczka i Lucyna Bagrowska-Feige postanowiły zgłosić  go do ogólnopolskiego konkursu dobrych praktyk Nasz Projekt eTwinning 2021. Okazało się, że w ten sposób projekt nie tylko znalazł się w gronie laureatów, którzy 1 czerwca 2021 spotkali się w Warszawie na uroczystej ceremonii, ale zwyciężył w kategorii Zmiany Klimatyczne.

Konkurs organizowany był przez Biuro eTwinning Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a patronat nad nim objął Minister Edukacji, który również był obecny na ceremonii wręczania nagród.

Przypomnijmy, że projekt Od GLOBE do Erasmusa realizowany był wspólnie przez szkoły z Nysy, Rotterdamu (Holandia) i Buzet (Chorwacja), a jego ideą było wspólne badanie komponentów środowiska w miejscach zamieszkania uczniów, w oparciu o standardy wyznaczone przez międzynarodowy program GLOBE. Uczniowie pracowali w grupach międzynarodowych, prowadząc projekty badawcze w pełnym cyklu, a językiem komunikacji był język angielski. Portal eTwinning był wirtualnym miejscem, gdzie zamieszczano rezultaty prac, a także przeprowadzano część działań projektowych.

 

 

Wręczenie nagrody

20 października 2020

Obchodzimy kolejną edycję #EramusDays 2020

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 z OI im. Karola Musioła w Opolu realizowane są dwa projekty Erasmus + w akcji KA2. Projekt „Feel the HEAT ” promuje zdrowy i aktywny styl życia wśród nastolatków. Projekt „Cultural and Social Integration (Re) Action” skupia się na zjawisku różnorodności kulturowych i rasowych, mniejszościach narodowych oraz problemach uchodźców.
W dniach 15-16 października obchodziliśmy w szkole #erasmusdays2020.
Uczniowie namalowali obrazy symbolizujące tematykę projektów.
23 stycznia 2020

Słownik języka angielskiego z zagadnień zawodowych

W ramach projektu „Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu” w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe programu Erasmus + realizowanego przez Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku uczestnicy projektu kształcący się w zawodach technik logistyk i technik informatyk opracowali słownik języka angielskiego z zagadnień zawodowych związanych z informatyką i logistyką (słownictwo specjalistyczne).

Nad doborem słownictwa czuwała Pani Barbara Mazur – koordynator projektu. Z wyżej wymienionego słownika mogą korzystać zarówno uczniowie jak i nauczyciele przedmiotów zawodowych, wpisuje się on w przykład dobrych praktyk i jest wartością dodaną projektu.

Opracowany słownik można zobaczyć tutaj:

http://dml-team.pl/english/learning

23 stycznia 2020

Ogólnopolski konkurs Selfie +

W dniu 8 stycznia 2020 roku na PGE Narodowym w Warszawie odbył się Ogólnopolski Dzień Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W trakcie spotkania zostały wręczone nagrody w ogólnopolskim konkursie Selfie +. Laureatem konkursu w kategorii Europejskie wartości w moim projekcie został Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku za zdjęcie „Tacy sami a różni” wykonane w ramach projektu „Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu” w sektorze Kształcenie i Szkolenia zawodowe
w programie Erasmus plus.
Bliźniacy Łukasz-logistyk, Paweł-informatyk pokazują, że te dwa zawody są nierozłączne jak oni, bo rozwój technologii informatycznych spowodował, że wymiana informacji pomiędzy partnerami w łańcuchu dostaw jest szybka i prosta, zatem możliwa stała się szybka reakcja na zmiany zachodzące na rynku. Koordynatorem projektu jest nauczyciel języka angielskiego Pani Barbara Mazur.

Nagrodę odbierała Barbara Mazur koordynator projektu.

Uczestnicy konkursu Selfie+
Laureatka Konkursu Selfie+ w kategorii Europejskie wartości w moim projekcie Pani Barbara Mazur - Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kuczborku.
Wręczenie nagrody z Panią Dyrektor z Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji w Warszawie.
Zwycięskie zdjęcie w konkursie Selfie+