Kategoria: Regionalny Punkt informacyjny

26 lutego 2021

Webinarium „Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji”

Regionalny Punkt Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Kuratorium Oświaty w Opolu wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji  zaprasza w ramach kampanii informacyjnej do udziału  w webinarium „Innowacje  i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji”.

Webinarium  adresowane jest do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek edukacyjnych,  przedstawicieli samorządów lokalnych oraz instytucji związanych z edukacją.

Celem spotkania jest zaprezentowanie narzędzi do tworzenia projektów edukacyjnych, w tym narzędzi wykorzystywanych w Programie eTwinning oraz możliwości wykorzystania e-Sportu  i gier komputerowych w edukacji. Webinarium odbędzie się w dniu 9 marca 2021 r. o godz. 14.00  z wykorzystaniem programu Microsoft Teams.

Warsztaty poprowadzą eksperci Fundacji EDTech Poland, nauczyciel, ambasador i trener warsztatów komputerowych w  Programie eTwinning oraz trener sportów elektronicznych Prezes Krajowej Federacji Sportów Elektronicznych .

Rejestracja do udziału  w spotkaniu odbywa się pod poniższym linkiem do dnia 8 marca 2021 r. do godz. 14.00

Link do rejestracji na webinarium

Na podany w trakcie rejestracji adres e-mail zostanie przesłany link do spotkania.

 

Program webinarium

 

 

 

17 lipca 2020

Regionalny Punkt Informacyjny FRSE

Kuratorium Oświaty w Opolu w roku szkolnym2020/2021 będzie ponownie reprezentować w województwie opolskim Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.
Regionalny Punkt Informacyjny będzie realizował działania upowszechniające na temat edukacyjnych programów i inicjatyw Unii Europejskiej, a w szczególności: programu Erasmus+, Europejskiego Korpusu Solidarności, PO WER (Ponadnarodowa Mobilność Uczniów), programu Edukacja oraz programu eTwinning.
Zapraszamy w nowym roku szkolnym wszystkich zainteresowanych.

Żródło: https://www.frse.org.pl/program/regionalne-punkty-informacyjne/

29 kwietnia 2020

Wolontariusze w akcji!

Szyją maseczki, robią przyłbice, prowadzą lekcje językowe online, kręcą filmy publikowane w Internecie i robią zakupy dla seniorów.

Wspierają lokalne społeczności w walce z niewidocznym, lecz groźnym wrogiem. Choć mieli szansę powrotu do domu – zdecydowali się zostać.

Europejski Korpus Solidarności to program, którego wartość widoczna jest szczególnie w takich sytuacjach. Wolontariusze, choć sami są pełni obaw, dodatkowo daleko od swoich bliskich, nie poddają się i tworzą przestrzenie wirtualne i rzeczywiste, które pozwalają nieść pomoc innym. Dziś solidarność to każda uszyta maseczka, zakupy zrobione dla seniora i każda lekcja języka przeprowadzona przez  wolontariuszy.

 

Wolontariusze Europejskiego Korpusu Solidarności. Dziękujemy Wam za Wasza pracę!

25 listopada 2019

KONFERENCJA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA ERASMUS+ DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 10 GRUDNIA 2019 ROKU

Regionalny Punkt Informacyjny programu Erasmus+, działający w Kuratorium Oświaty w Opolu zaprasza wszystkich zainteresowanych dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół, przedszkoli, oraz przedstawicieli samorządów lokalnych oraz instytucji związanych  z edukacją na spotkanie informacyjne które odbędzie się 10 grudnia 2019 r. o godz. 9.30 w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 19, 45-086 Opole.

 

Celem konferencji jest:

  • poznanie różnych typów mobilności w Akcji 1 –  Mobilność Edukacyjna, Akcji 2 – projektów partnerskich,  Programów bilateralnych: Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży;
  • zapoznanie z przykładowymi działaniami szkół z województwa opolskiego realizującymi projekty w ramach ww. programu;
  • skonsultowaniem własnych potrzeb związanych z projektowaniem działań w programie Erasmus+.

 

Rejestracja osób zainteresowanych udziałem w konferencji do dnia 6 grudnia 2019 roku.

W załączeniu ramowy program konferencji wraz z klauzulą informacyjną o danych osobowych i zgodą na wykorzystanie wizerunku dorosłej osoby trzeciej – uczestnika wydarzenia organizowanego przez Regionalny Punkt Informacyjny – podpisaną zgodę na wykorzystanie wizerunku należy wydrukować dostarczyć w dniu konferencji przy rejestracji.

 

Program konferencji

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

20 listopada 2019

Programowanie z eTwinning

W dniach 15-16 listopada 2019 r. w hotelu DeSilva Premium w Opolu odbyło się seminarium szkoleniowo-kontaktowe Programu eTwinning Programowanie z eTwinning. Organizatorem seminarium była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przy udziale Kuratorium Oświaty w Opolu i Regionalnego Punktu Informacyjnego Programu Erasmus+.

(więcej…)

29 listopada 2018

Forum szkół zawodowych połączone z konferencją informacyjno-promocyjną Programu Erasmus+

26 listopada 2018 r. w Zespole Szkól Zawodowych im. St. Staszica w Opolu odbyło się forum szkól zawodowych połączone z konferencją informacyjno-promocyjna Programu Erasmsu+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Organizatorem konferencji było Kuratorium Oświaty w Opolu Regionalny Punkt Informacyjny Programu Erasmus+. Celem konferencji było przedstawienie możliwości jakie oferuje ww. program w zakresie szkolnictwa zawodowego, pokazanie przykładów dobrych praktyk – szkół realizujących w województwie opolskim projekty w ramach programu Erasmus+.  Ponadto w konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,  Parku Naukowo – Technologicznego w Opolu, Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Opolu, Opolskiej Izby Gospodarczej, wojewódzkiego i powiatowego urzędu pracy w Opolu, a także przedstawiciele pracodawców współpracujących ze szkołami w ramach praktyk zawodowych. (więcej…)

26 października 2018

Konferencja informacyjno-promocyjna Programu Erasmus+

25 października 2018 r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu odbyła się konferencja informacyjno-promocyjna Programu Erasmsu+. Organizatorem konferencji było Kuratorium Oświaty w Opolu Regionalny Punkt Informacyjny Programu Erasmus+. Celem konferencji było pokazanie możliwości jakie oferuje ww. program,  osiągnięć wybranych szkół i placówek województwa opolskiego realizujących projekty w ramach programu Erasmus+, a także  w ramach obchodów w 2018 r. Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego zaprezentowanie tematyki dziedzictwa w służbie edukacji. (więcej…)