Kategoria: Terminy składania wniosków

4 czerwca 2018

Terminy składania wniosków

Ważne terminy:

Akcja 1

 • Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia – sektory: Edukacja szkolna, Kształcenie
  i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych – 5 lutego 2020 r. o godz. 12:00;
 • Mobilność osób – sektor Młodzież – 5 lutego 2020 r. o godz. 12:00, 30 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00, 1 października 2020 r. o godz. 12:00;

Akcja 2

 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia – sektory: Edukacja szkolna, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja Dorosłych – 24 marca 2020 r.
  o godz. 12:00;
 • Partnerstwa strategiczne – sektor Młodzież – 5 lutego 2020 r. o godz. 12:00, 30 kwietnia 2020 r.
  o godz. 12:00, 1 października 2020 r. o godz. 12.00;
 • Europejskie szkoły wyższe – 26 lutego 2020 r. o godz. 17:00;
 • Sojusze na rzecz wiedzy – 26 lutego 2020 r. o godz. 17:00;
 • Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 26 lutego 2020 r. o godz. 17:00;
 • Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 5 lutego 2020 r. o godz. 17.00;
 • Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 5 lutego 2020 r. o godz. 17:00

Akcja 3

 • Projekty w zakresie dialogu z młodzieżą – sektor Młodzież – 5 lutego 2020 r. o godz. 12:00,
  30 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00, 1 października 2020 r. o godz. 12:00;

Działania „Jean Monnet” – katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 20 lutego2020 r. o godz. 17:00;

Działania w dziedzinie sportu

 • Współpraca partnerska – 2 kwietnia 2020 r. o godz. 17:00;
 • Małe partnerstwa współpracy – 2 kwietnia 2020 r. o godz. 17:00;
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe2 kwietnia 2020 r. o godz. 17:00.

Wszystkie przedstawione powyżej terminy składania wniosków zostały określone według czasu obowiązującego w Brukseli.

Szczegółowe instrukcje dotyczące składnia wniosków można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+.

Szczegółowe informacje  z  zaproszeniem do składania wniosków 2020 – EAC/AO2/2019/ w komunikacie Komisji Europejskiej, które dostępne są na stronie internetowej. (link do strony – Programu Erasmus+ )