Kategoria: Terminy składania wniosków

3 lutego 2021

Nabór wniosków na działania edukacyjne w Programie Edukacja (MF EOG 2014-2021)

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Operator Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021), uruchomiła drugi nabór wniosków na działania edukacyjne w Programie Edukacja finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Całkowita dostępna alokacja wynosi 14 381 096 EUR.

Zapraszamy do Strefy Beneficjenta w celu zapoznania się ze szczegółami naboru i aplikowania!

W razie pytań zapraszamy do kontaktu Operator Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021)

26 stycznia 2021

„Jak aplikować do Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży oraz programu Edukacja (MF EOG 2014-2021)”

Regionalny Punkt Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Kuratorium Oświaty w Opolu wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji  zaprasza w ramach kampanii informacyjnej do udziału  w webinarium „Jak aplikować do Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży oraz Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021)”.

Celem webinarium jest zapoznanie uczestników z możliwością aplikowania  do ww. programów oraz pokazanie przykładowych działań szkół i placówek realizujących projekty w ramach ww. programów. Webinarium odbędzie się w dniu 4 lutego 2021 r. o godz. 14.00  z wykorzystaniem programu Microsoft Teams.

Rejestracja do udziału  w spotkaniu odbywa się pod poniższym linkiem do dnia 3 lutego 2021 r. do godz. 14.00

Na podany w trakcie rejestracji adres e-mail zostanie przesłany link do spotkania.

 

9 września 2020

III nabór wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Przypominamy, że 1 września 2020 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój rozpoczęła III nabór wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w tym m.in.: nauka języków obcych i rozwijanie umiejętności uczenia się. Projekt dedykowany jest uczniom szkół publicznych i niepublicznych działających w systemie oświaty zgodnie z ustawą Prawo oświatowe art. 2 pkt. 2, tj. szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych. W przedsięwzięciu mogą brać udział uczniowie od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej.

Głównym założeniem inicjatyw są zagraniczne wyjazdy grup uczniów liczących 10-20 osób wraz z opiekunami, trwające od 7 do 14 dni. Ze względu na trwającą pandemię COVID-19, realizacja przedsięwzięć może rozpocząć się nie wcześniej niż w kwietniu 2021 r. i nie później niż w czerwcu 2021r. oraz trwać 6 lub 12 miesięcy, w zależności od liczby zaplanowanych wyjazdów zagranicznych grup uczniów.

Do realizacji projektu niezbędne jest uczestnictwo co najmniej dwóch organizacji z różnych krajów Unii Europejskiej: instytucji wysyłającej działającej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i organizacji przyjmującej z innego kraju członkowskiego UE.

Tematyka działań może dotyczyć dowolnego zagadnienia wpisującego się w podstawę programową, stanowiącego silną motywację do międzynarodowej współpracy i nauki w ramach realizowanych działań.

Szczegółowe informacje uzyskać można na stronie internetowej projektu oraz w drodze kontaktu telefonicznego bądź mailowego z pracownikami zespołu PO WER SE (tel: 22 46 31 690, e-mail: powerse@frse.org.pl).

Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych upływa 30 listopada 2020 r. o godz. 23.59.
Zachęcamy wszystkie zainteresowane instytucje do aplikowania.

4 czerwca 2018

Terminy składania wniosków

Ważne terminy:

Akcja 1

 • Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia – sektory: Edukacja szkolna, Kształcenie
  i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych – 5 lutego 2020 r. o godz. 12:00;
 • Mobilność osób – sektor Młodzież – 5 lutego 2020 r. o godz. 12:00, 30 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00, 1 października 2020 r. o godz. 12:00;

Akcja 2

 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia – sektory: Edukacja szkolna, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja Dorosłych – 24 marca 2020 r.
  o godz. 12:00;
 • Partnerstwa strategiczne – sektor Młodzież – 5 lutego 2020 r. o godz. 12:00, 30 kwietnia 2020 r.
  o godz. 12:00, 1 października 2020 r. o godz. 12.00;
 • Europejskie szkoły wyższe – 26 lutego 2020 r. o godz. 17:00;
 • Sojusze na rzecz wiedzy – 26 lutego 2020 r. o godz. 17:00;
 • Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 26 lutego 2020 r. o godz. 17:00;
 • Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 5 lutego 2020 r. o godz. 17.00;
 • Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 5 lutego 2020 r. o godz. 17:00

Akcja 3

 • Projekty w zakresie dialogu z młodzieżą – sektor Młodzież – 5 lutego 2020 r. o godz. 12:00,
  30 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00, 1 października 2020 r. o godz. 12:00;

Działania „Jean Monnet” – katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 20 lutego2020 r. o godz. 17:00;

Działania w dziedzinie sportu

 • Współpraca partnerska – 2 kwietnia 2020 r. o godz. 17:00;
 • Małe partnerstwa współpracy – 2 kwietnia 2020 r. o godz. 17:00;
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe2 kwietnia 2020 r. o godz. 17:00.

Wszystkie przedstawione powyżej terminy składania wniosków zostały określone według czasu obowiązującego w Brukseli.

Szczegółowe instrukcje dotyczące składnia wniosków można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+.

Szczegółowe informacje  z  zaproszeniem do składania wniosków 2020 – EAC/AO2/2019/ w komunikacie Komisji Europejskiej, które dostępne są na stronie internetowej. (link do strony – Programu Erasmus+ )