Kategoria: Jakość w edukacji

13 stycznia 2021

Zaproszenie do udziału w działaniu „Edukacja zdalna” w ramach projektu IMPACT EdTech

European Schoolnet będący siecią europejskich ministerstw edukacji zaprasza do współpracy nauczycieli, którzy są gotowi przetestować rozwiązania w ramach działania „Edukacja zdalna” („Remote Schooling”) i przekazać informacje zwrotne na temat ich zastosowania pedagogicznego.

13 stycznia 2021

Termin ważności akredytacji Opolskiego Kuratora Oświaty przyznanej placówkom kształcenia ustawicznego, które prowadzą kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych przed dniem 1 września 2017 r.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 4) w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i […]

13 stycznia 2021

Wykaz publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie opolskim posiadających akredytację lub wstępną akredytację.

Wykaz publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie opolskim posiadających akredytację lub wstępną akredytację. Stan na dzień 31 grudnia 2020 r.

30 grudnia 2020

ZARZĄDZENIE NR 22 OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 grudnia 2020 r w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej w 2021 roku przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji przez Opolskiego Kuratora Oświaty

ZARZĄDZENIE NR 22 OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 grudnia 2020 r w sprawie ustalenia  wysokości opłaty wnoszonej w 2021 roku przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji przez Opolskiego Kuratora Oświaty

29 grudnia 2020

20 listopada b.r. odbył się finał I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bawmy się lalkami”, którego organizatorem było Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Wśród 15 wyróżnionych prac znalazła się kukiełka Czerwonego Kapturka wykonana przez uczennicę PSP nr 1 w Brzegu – Anastazję Owsiak.

29 grudnia 2020

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY AKREDYTACYJNEJ W 2021 ROKU WNOSZONEJ PRZEZ PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE AKREDYTACJI NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PROWADZONE W FORMIE POZASZKOLNEJ

Zgodnie z art. 118 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 z późn. zm.) Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, podaje do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego tego ministra wysokość opłaty w następnym roku kalendarzowym […]