Kategoria: Jakość w edukacji

5 stycznia 2023

Ankieta dotycząca wyposażenia szkół i placówek w komputery i tablety przypomnienie

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa opolskiego,   Dziękujemy Państwu za uzupełnienie ankiety dotyczącej wyposażenia szkół i placówek w komputery i tablety i jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety przez szkoły i placówki, które do tej pory jeszcze tego nie zrobiły.

29 grudnia 2022

ZARZĄDZENIE NR 22 OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 grudnia 2022 r w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej w 2023 roku przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji przez Opolskiego Kuratora Oświaty

ZARZĄDZENIE NR 22 OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 grudnia 2022 r w sprawie ustalenia  wysokości opłaty wnoszonej w 2023 roku przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji przez Opolskiego Kuratora Oświaty

20 grudnia 2022

Rozliczenie dotacji Aktywna tablica 2022

Szanowni Państwo   Pod poniższym linkiem można pobrać formularz rozliczenia wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2022 roku na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i/lub narzędzi do terapii w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

9 grudnia 2022

Dystrybucja podręczników NIKO do nauczania języka mniejszości narodowej niemieckiej dla szkół podstawowych

W związku z otrzymaniem z Ministerstwa Edukacji i Nauki podręczników do nauczania języka mniejszości narodowej niemieckiej dla szkół podstawowych (NIKO 1, NIKO 2 oraz NIKO 3), informuję, że są one do odebrania według przysłanych zapotrzebowań w Kuratorium Oświaty w Opolu (ul. Piastowska 14, 45-082 Opole) na VI piętrze w pokoju 647.

6 października 2022

Wykaz publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie opolskim posiadających akredytację lub wstępną akredytację.

Wykaz publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie opolskim posiadających akredytację lub wstępną akredytację. Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.