Kategoria: Edukacja informatyczna

24 listopada 2020

„Cyfrowe VADEMECUM nauczyciela w opolskich i dolnośląskich szkołach” w ramach projektu „Lekcja:Enter”

Placówka Doskonalenia Nauczycieli Vademecum w Nysie została wyłoniona przez Fundację Orange wraz z partnerami: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych do realizacji na terenie województwa opolskiego bezpłatnego projektu dla nauczycieli.

4 marca 2020

Granty w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Szanowni Państwo, Politechnika Łódzka wraz z zrzeszonymi uczelniami technicznymi i organizacjami pozarządowymi zaprasza nauczycieli do udziału w ogólnopolskim projekcie grantowym, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.