Kategoria: Edukacja informatyczna

4 marca 2020

Granty w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Szanowni Państwo, Politechnika Łódzka wraz z zrzeszonymi uczelniami technicznymi i organizacjami pozarządowymi zaprasza nauczycieli do udziału w ogólnopolskim projekcie grantowym, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.