Kategoria: Edukacja informatyczna

2 września 2021

Rządowy program „Aktywna tablica” w roku 2021 – wzory dokumentów

Szanowni Państwo, na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki znajduje się podpisane rozporządzenie  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno–komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” oraz Uchwała Rady Ministrów wraz z programem oraz wzory dokumentów.