Kategoria: Edukacja informatyczna

20 czerwca 2023

Wzory sprawozdań z realizacji programu „Aktywna tablica” w 2022 roku

Szanowni Państwo Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki zostały opublikowane wzory sprawozdań z realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 w roku 2022.

5 stycznia 2023

Ankieta dotycząca wyposażenia szkół i placówek w komputery i tablety przypomnienie

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa opolskiego,   Dziękujemy Państwu za uzupełnienie ankiety dotyczącej wyposażenia szkół i placówek w komputery i tablety i jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety przez szkoły i placówki, które do tej pory jeszcze tego nie zrobiły.

20 grudnia 2022

Rozliczenie dotacji Aktywna tablica 2022

Szanowni Państwo   Pod poniższym linkiem można pobrać formularz rozliczenia wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2022 roku na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i/lub narzędzi do terapii w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.