Kategoria: Edukacja informatyczna

4 marca 2020

Granty w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Szanowni Państwo, Politechnika Łódzka wraz z zrzeszonymi uczelniami technicznymi i organizacjami pozarządowymi zaprasza nauczycieli do udziału w ogólnopolskim projekcie grantowym, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

2 grudnia 2019

Rekrutacja do pilotażowego programu Szkoła dla innowatora.

Centrum Edukacji Obywatelskiej rozpoczyna rekrutację do pilotażowego programu Szkoła dla innowatora. Pilotaż zostanie przeprowadzony w 20 szkołach podstawowych, w których zostanie wdrożony system nauczania kompetencji proinnowacyjnych w oparciu o narzędzia i metody opracowane w ramach projektu. Rekrutacja do projektu rusza 3 grudnia i potrwa do 13 grudnia.