Kategoria: Edukacja mniejszości

16 kwietnia 2024

Oszacowanie zapotrzebowania na zeszyt ćwiczeń dla uczniów klas VI deklarujących przynależność do ukraińskiej mniejszości narodowej

W ślad za pismem DKOTC-WP.441.4.2024.AZ z dnia 15 kwietnia 2024r. skierowanym do Opolskiego Kuratora Oświaty przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, prosimy dyrektorów szkół podstawowych o pilną informację dotyczącą zapotrzebowania szkół na pozycję wydawniczą Fundacji Prosvita, pt. „Podróż po Ukrainie, cześć IV, autorzy: Marek Syrnyk, Natalia Bogdanet’s Biloskalenko, Yulia Schumeyko

20 września 2022

Zapotrzebowanie na podręczniki z serii „Niko” do nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej na rok 2022

Prosimy dyrektorów szkół o pilną informację dotyczącą zapotrzebowania szkół na podręczniki z serii „Niko” Wydawnictwa LektorKlett Sp. z o.o.

19 października 2021

Planowane zapotrzebowanie na podręczniki z serii „Niko” do nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej na rok 2022.

Prosimy dyrektorów szkół o pilną informację dotyczącą ewentualnego planowanego zapotrzebowania szkół na podręczniki z serii „Niko” Wydawnictwa LektorKlett Sp. z o.o. Zgłaszanie dotyczy dodatkowego zapotrzebowania na podręczniki: Niko 1 – nr ewidencyjny w wykazie 776/1/2016, Niko 2 – nr ewidencyjny w wykazie 776/2/2017, Niko 3 – nr ewidencyjny w wykazie 776/3/2018.

6 grudnia 2019

Dystrybucja podręczników Niko 1, Niko 2 i Niko 3 (wg tegorocznych zamówień z czerwca i września)

Informujemy, że podręczniki do nauczania języka mniejszości narodowej niemieckiej (Niko 1, 2 i 3) zostały właśnie dostarczone do siedziby Kuratorium Oświaty w Opolu. Szkoły, które złożyły w tym roku (od czerwca do września) zapotrzebowanie mogą zgłaszać się po ich odbiór.

9 września 2019

Wykaz lektur z języków mniejszości narodowej oraz języka mniejszości etnicznej.

Uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna na swojej stronie internetowej zamieściła wykaz lektur z języków mniejszości narodowej oraz języka mniejszości etnicznej, które będą obowiązywały na egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023 Szczegóły na: https://cke.gov.pl/wykaz-lektur-z-jezykow-mniejszosci-narodowej-oraz-jezyka-mniejszosci-etnicznej-dla-szkol-ponadpodstawowych-od-roku-2019-2020/

18 czerwca 2019

NIKO – Pilne! Prośba o niezwłoczne zgłoszenie ewentualnego zapotrzebowania dodatkowego na podręczniki Niko –do języka niemieckiego dla niemieckiej mniejszości narodowej (do 24 .06.2019r.)

Poniżej zamieszczamy treść pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej, z prośbą o potraktowanie sprawy jako pilnej i zgłoszenie zapotrzebowania na podręczniki z serii Niko do języka niemieckiego dla niemieckiej mniejszości narodowej – do 24 czerwca 2019 r. (włącznie).