Kategoria: Konkursy tematyczne

18 lutego 2020

Cykl darmowych e-kursów “Zaprogramuj swoją Przyszłość”.

Zespół Zaprogramowani.com oraz Akademia Programowania zapraszają na nieodpłatne kursy programowania na platformie e-learningowej. Kursy są dedykowane dzieciom i młodzieży w wieku 11-17 lat. W pierwszej edycji zapewnionych jest 1000 miejsc. Do kursu może zakwalifikować się każdy uczeń, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Termin zgłoszeń upływa 29.02.2020. Szczegółowe informacje.

17 lutego 2020

XX edycja międzynarodowego konkursu dla dzieci i młodzieży Muzealne Spotkania z Fotografią.

Muzeum w Koszalinie organizuje XX edycję międzynarodowego konkursu dla dzieci i młodzieży Muzealne Spotkania z Fotografią. Cel konkursu Możliwie szerokie włączenie muzeów do procesu kształcenia szkolnego. Wyrobienie wśród dzieci i młodzieży potrzeby obcowania z muzeum. Rozbudzanie aktywności uczniów przy wykorzystaniu procesu edukacji regionalnej. Rozwijanie osobistych zainteresowań dzieci i młodzieży, ich wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności […]

17 lutego 2020

VIII edycja Eksperymentu Łańcuchowego

VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Eksperyment Łańcuchowy organizowany jest przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W konkursie mogą brać udział drużyny składajcie się maksymalnie z 5 osób pod opieką opiekuna – osoby pełnoletniej, będących: a) dziećmi uczęszczającymi do przedszkoli, b) uczniami szkół podstawowych klasy I-III, c) uczniami szkół podstawowych klasy IV-VI, […]

30 stycznia 2020

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej.

Instytut Śląski w Katowicach organizuje Ogólnopolski Konkurs Wzrostu Kryształów którego realizatorem jest Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii. Zakład Fizyki Kryształów. Konkurs kierowany jest do uczniów klas podstawowych i ponadpodstawowych. Cele konkursu: – szerzenie wiedzy na temat hodowli kryształów, – wzbudzenie zainteresowania pięknem świata kryształów, – zapoznanie z rolą jaką spełnia krystalografia w fizyce, chemii, biologii, […]

29 stycznia 2020

X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąc pod prąd”

Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu, Stowarzyszenia Ojczyzny Polszczyzny oraz Stowarzyszenia Klubu Herbertowskich Szkół organizuje    X edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, którzy ukończyli 13 lat. Konkursowi patronuje siostrzeniec poety Zbigniewa Herberta – dr hab. Rafał Żebrowski. Honorowym Przewodniczącym Jury jest […]

27 stycznia 2020

53 Międzyszkolny Turniej Fizyczny

Opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego organizuje 53 Międzyszkolny Turniej Fizyczny na który serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych naukami przyrodniczymi, a w szczególności fizyką. Do turnieju mogą przystąpić uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu Rzeczpospolitej Polskiej. Celem turnieju jest popularyzacja fizyki i zachęcenie młodzieży do rozwoju i kształcenia się w kierunku nauk ścisłych. Więcej informacji.

22 stycznia 2020

III edycja Europejskiego Konkursu Statystycznego

Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Eurostatem organizuje III edycję Europejskiego Konkursu Statystycznego. Konkurs kierowany jest do zespołów uczniów w 2 kategoriach wiekowych: 14 – 16 lat (uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej) i 16 -19 lat (uczniowie szkół średnich). Celem Konkursu jest zaciekawienie uczniów statystyką jako nauką a także statystyką publiczną oraz zachęcenie […]

22 stycznia 2020

Konkursu – Edukacja regionalna w szkole. Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu…-Jan Paweł II

Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza do udziału w konkursie Edukacja regionalna w szkole. Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu…- Jan Paweł II. Konkurs adresowany jest do przedszkoli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych które realizowały działania w zakresie edukacji regionalnej od 1 września 2017 r. i spełniają minimum trzy z siedmiu kryteriów zawartych w każdym z […]