Kategoria: Konkursy tematyczne

22 stycznia 2020

X Międzywojewódzki Konkurs o Tytuł Supertechnika Mechatronika

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu organizuje X Międzywojewódzki Konkurs o Tytuł Supertechnika Mechatronika Adresatem Konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych województw lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, opolskiego i dolnośląskiego uczący się w zawodzie technik mechatronik. CELE KONKURSU Popularyzowanie wiedzy na temat mechatroniki wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu przygotowania zawodowego uzyskanego  […]

22 stycznia 2020

Kongres Młodych Matematyków Polskich.

Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele, Politechnika Łódzka oraz Uniwersytet Łódzki przy współudziale Kolegium Dziekanów i Dyrektorów jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych organizują 8 Kongres Młodych Matematyków Polskich w dniach 17-20 września 2020 r. Spośród uczniów województwa opolskiego Opolski Kurator Oświaty wytypuje 13 uczniów, którzy powinni spełniać następujące warunki: być pasjonatami […]

15 stycznia 2020

Rozstrzygnięcie konkursu na kartkę z życzeniami z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz na plakat w ramach programu podniesienie świadomości seniorów w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom na lata 2018 – 2020 „Świadomy i bezpieczny Senior”.

15 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie jury powołanego do oceny prac zgłoszonych w ramach konkursów na kartkę z życzeniami z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz na plakat w ramach programu „Świadomy i bezpieczny Senior”. Komisja wyłoniła zwycięzców konkursu. Konkurs na kartkę z życzeniami z okazji Dnia Babci i Dziadka I miejsce – Publiczna […]

15 stycznia 2020

Miesiąc Języka Ojczystego

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy współpracy z Kołem Naukowym Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia organizuje od 21 lutego do 21 marca 2020 roku Miesiąc Języka Ojczystego. W ramach tego przedsięwzięcia organizowane są cztery ogólnopolskie konkursy skierowane do uczniów klas czwartych, piątych, szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych.   W ramach tego przedsięwzięcia […]

15 stycznia 2020

30. Ogólnopolski Konkurs na opowiadania o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego

Polski Komitet Olimpijski po raz trzydziesty organizuje Ogólnopolski Konkurs im. Jana Parandowskiego na opowiadania olimpijskie, uznanego przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski za jedną z najlepszych inicjatyw edukacyjnych na świecie organizowanych przez narodowe komitety olimpijskie. Tegoroczny Konkurs odbywa się, podobnie jak Konkurs ubiegłoroczny, pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

13 stycznia 2020

VI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”

Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska zaprasza do udziału w konkursie recytatorskim. Konkurs  jest skierowany do uczniów klas VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych   Celem konkursu jest: – popularyzacja twórczości poetek obozowych z Ravensbrück oraz prozy poobozowej na bazie wspomnień byłych więźniarek KL Ravensbrück; […]

8 stycznia 2020

Ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny, Stefan Wyszyński – Prymas

Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie, organizuje XX edycję konkursu (NIE)ZWYCZAJNA ŚWIĘTOŚĆ który przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych   Cele konkursu : Uczczenie beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Upamiętnienie 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II – Papieża Polaka. Inspirowanie dzieci i młodzieży do poznania […]

8 stycznia 2020

Konkurs na plakat i na kartkę z życzeniami świątecznymi z okazji Dnia Babci i Dziadka – ZMIANA TERMINU.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa opolskiego.   Informujemy, że do 13 stycznia 2020 r. wydłużony został termin składanie prac konkursowych (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do kancelarii Kuratorium Oświaty w Opolu).