Kategoria: Książę Jan Dobry

9 maja 2019

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego o Janie Dobrym.

W dniu 8 maja  2019 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, powołanej przez Opolskiego Kuratora Oświaty, która dokonała oceny prac nadesłanych w ramach kolejnej edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego o Janie Dobrym: „Książę Jan Dobry – polityk, patriota, doskonały i oszczędny gospodarz”. W wyniku obrad komisja konkursowa ustaliła zwycięzców i wyróżnionych w poszczególnych kategoriach konkursu. W […]

9 stycznia 2019

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego o Księciu Janie Dobrym –edycja 2018/2019.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego o Księciu Janie Dobrym. Regulamin konkursu. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy. Załącznik nr 2 – Zgoda przedstawiciela ustawowego ucznia na udział w konkursie. Załącznik nr 3 – Oświadczenie nauczyciela przygotowującego ucznia do udziału w konkursie.

28 września 2018

Opolski Kurator Oświaty informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY O KSIĘCIU JANIE DOBRYM „Książę Jan Dobry – polityk, patriota, doskonały i oszczędny gospodarz”.

Opolski Kurator Oświaty informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY O KSIĘCIU JANIE DOBRYM „Książę Jan Dobry – polityk, patriota, doskonały i oszczędny gospodarz”.

27 kwietnia 2018

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego o Janie Dobrym.

W dniu 27 kwietnia 2018 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, powołanej przez Opolskiego Kuratora Oświaty, która dokonała oceny prac nadesłanych w ramach drugiej edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego o Janie Dobrym: „Książę Jan Dobry – polityk, patriota, doskonały i oszczędny gospodarz”. W wyniku obrad komisja konkursowa ustaliła zwycięzców i wyróżnionych w poszczególnych kategoriach konkursu oraz […]