Kategoria: Konkursy

17 października 2017

Ogólnopolska Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie.

Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych oraz VII klas szkół podstawowych do udziału w Olimpiadzie.  Ideą, która w sposób szczególny przyświeca organizacji bieżącej edycji jest zachęcanie młodzieży, aby wiedzę, ciekawość świata i kształtowanie światopoglądu wspierała nie tylko poprzez lekturę źródeł drukowanych i internetowych, ale także poznając raporty z badań, debaty, polemiki i opinie prezentowane w mediach „na […]

13 października 2017

I edycja programu edukacyjnego „Proobronni – Terytorialni”.

Zapraszamy szkoły ponadgimnazjalne prowadzące klasy mundurowe do udziału w programie. Celem programu jest wsparcie nauczycieli w procesie edukacji uczniów klas mundurowych pod kątem wiedzy i umiejętności z zakresu szkolenia wojskowego. Dzięki opracowanym, w uzgodnieniu z resortem obrony narodowej, scenariuszom lekcji uczniowie będę edukowani w sposób ujednolicony w całej Polsce. Program potrwa do 20 grudnia 2017 […]

13 października 2017

III edycja projektu „ADAPTER w Szkole”.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA zaprasza do udziału w projekcie.   To wyjątkowy projekt, który dzięki audiodeskrypcji i napisom oraz tłumaczeniu migowemu wspiera nauczanie uczniów z dysfunkcjami słuchu i wzroku, a także otwiera nowe możliwości przed tymi, którzy szukają ciekawych wyzwań w pracy pedagogicznej. ADAPTER oferuje: – bezpłatny dostęp online do filmów z audiodeskrypcją […]

13 października 2017

Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz.

Komitet Główny Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz zaprasza uczniów do udziału w XXIII Ogólnopolskim Turnieju Na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz w roku szkolnym 2017/2018. Turniej odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu. Szczegółowe informacje.

11 października 2017

Międzywojewódzki Konkurs Przyrodniczy „Piękno Nadleśnictwa Rudziniec: drzewa i krzewy”.

Zapraszamy uczniów klas IV-VI szkół podstawowych woj. śląskiego i opolskiego do udziału w konkursie. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zgłoszenia, oświadczenia oraz pracy plastycznej do dnia 27.10.2017 roku na adres szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie ul. Szkolna 9 44-160 Rudno Szczegółowe informacje.

10 października 2017

VIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej

Szanowni Państwo Zamieszczamy regulamin VIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej wraz z tematyką prac i załącznikami w roku szkolnym 2017/2018. Regulamin Konkursu Załącznik nr 1. Karta zgłoszenia. Załącznik nr 2. Zgoda przedstawiciela ustawowego ucznia na udział w konkursie – dotyczy uczniów, którzy w dniu zgłoszenia nie ukończyli 18 lat. Załącznik nr 3. […]

10 października 2017

Wyspy Portugalii.

Centrum Języka Portugalskiego/Camões przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza uczniów do udziału w Konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną pt: „Wyspy Portugalii”. Celem konkursu jest propagowanie oraz pogłębienie wiedzy na temat Portugalii. Prace przyjmowane są do 20.11.2017 Szczegółowe informacje.