Kategoria: Kształcenie zawodowe

25 sierpnia 2022

Aktualizacja – terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2022/2023 w województwie opolskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół branżowych I stopnia w województwie opolskim, poniżej zamieszczamy  zaktualizowany terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2022/2023 w województwie opolskim. Zmiana dotyczy CKZiU w Kędzierzynie-Koźlu. Terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas II i III branżowych szkół I stopnia w roku […]

23 sierpnia 2022

Przypomnienie – termin wpisywania zapotrzebowania na realizację turnusów dokształcania teoretycznego uczniów młodocianych pracowników klas I branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół branżowych I stopnia w województwie opolskim przypominamy, iż zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu harmonogramem organizacyjnym planowania dokształcenia teoretycznego uczniów młodocianych pracowników kl. I w roku szkolnym 2022/2023 termin wypełnienia platformy w SIO upływa w dniu 26 sierpnia 2022 r. Ze względów organizacyjnych prosimy o dochowanie ww […]

28 czerwca 2022

Planowanie turnusów dokształcenia teoretycznego uczniów młodocianych pracowników kl. I w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół branżowych I stopnia w województwie opolskim W związku ze zmianami obowiązującymi z dniem 01.09.2019 r. ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z póź. zmianami) art. 51 ust. 1: „Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych […]

1 czerwca 2022

Terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2022/2023 w województwie opolskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół branżowych I stopnia w województwie opolskim, poniżej zamieszczamy  terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2022/2023 w województwie opolskim. Terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2022/2023.

1 czerwca 2022

Terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2022/2023 w ZSiPKZ w Zielonej Górze

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy informację wraz ze wzorami dokumentów do pobrania w przypadku realizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zawodach, w których dokształcanie teoretyczne odbywa się poza województwem opolskim (Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze). Więcej informacji można znaleźć na stronie Ośrodka: https://www.zsipkz.zgora.pl Załączniki Regulamin praw i […]

31 stycznia 2022

Planowanie turnusów dokształcenia teoretycznego młodocianych pracowników w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół branżowych I stopnia w województwie opolskim W związku ze zmianami obowiązującymi z dniem 01.09.2019 r. ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).) art. 51 ust. 1: „Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych […]

25 listopada 2021

Terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas I, II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2021/2022 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowie

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy terminarz turnusów dokształcania teoretycznego uczniów młodocianych pracowników w zawodach, w których dokształcanie teoretyczne odbywa się poza województwem opolskim w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowie. Terminarz turnusów w w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowie.

8 listopada 2021

Terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas I, II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2021/2022 w ZSiPKZ w Zielonej Górze

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy informację wraz ze wzorami dokumentów do pobrania w przypadku realizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zawodach, w których dokształcanie teoretyczne odbywa się poza województwem opolskim (Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze). Więcej informacji można znaleźć na stronie Ośrodka: https://www.zsipkz.zgora.pl Załączniki Regulamin praw i […]

13 września 2021

Terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas I, II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2021/2022 w województwie opolskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół branżowych I stopnia w województwie opolskim, poniżej zamieszczamy  terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas I, II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2021/2022 w województwie opolskim. Uwaga: aktualizacja terminarza turnusów w CKZ w Kluczborku. Terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas I, II i III branżowych szkół […]

5 lipca 2021

Planowanie turnusów dokształcenia teoretycznego uczniów młodocianych pracowników kl. I w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół branżowych I stopnia w województwie opolskim W związku ze zmianami obowiązującymi z dniem 01.09.2019 r. ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) art. 51 ust. 1: „Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, […]