Kategoria: Informacje bieżące

30 września 2022

Przekazywanie informacji o organizowaniu praktycznej nauki zawodu za granicą do Opolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,

przypominamy, że zgodnie z § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 poz. 391) w przypadku zawarcia umowy o praktyczną naukę zawodu organizowaną za granicą, dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje organowi sprawującymi nadzór pedagogiczny informację o miejscu i terminie odbywania praktycznej nauki zawodu, określeniu podmiotu, z którym została zawarta umowa, a także liczbie uczniów odbywających praktyczna naukę zawodu na podstawie tej umowy.

Uprzejmie prosimy o korzystanie z załączonego wzoru oraz dokonywanie zgłoszeń nie później niż w dniu wyjazdu uczniów.

Załącznik nr 1: Informacja o organizowaniu praktycznej nauki zawodu za granicą.

23 sierpnia 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1735).

24 czerwca 2022

Wyłączenie formularza elektronicznego dotyczącego wprowadzania zapotrzebowania na turnusy dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami branżowych szkół I stopnia na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu

Szanowni Państwo Dyrektorzy branżowych szkół I stopnia w województwie opolskim,

w związku z uruchomieniem ogólnopolskiej platformy do zgłaszania zapotrzebowania na turnusy dokształcania teoretycznego uczniów młodocianych pracowników znajdującej się w Strefie Pracownika https://strefa.ksdo.gov.pl/, informuję, że od dnia 23.06.2022 r.  przestanie funkcjonować formularz elektroniczny na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu  dotyczący zgłaszania zapotrzebowania na turnusy dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami.

27 maja 2022

Wykaz podstawowych jednostek medycyny pracy badających uczniów i studentów na terenie województwa opolskiego w 2022 r.

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy z terenu województwa opolskiego przeprowadzających badania profilaktyczne w roku 2022 kandydatów do szkół ponadpodstawowych i wyższych, uczniów tych szkol oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych.

Wykaz dostępny jest również na stronach internetowych WOMP: www.womp.opole.pl
oraz www.wompopole.biuletyn.info.pl

 

POWIAT OPOLE
„Centrum Zdrowia w Opolu” sp. z o.o.
45-062 Opole, ul. Kościuszki 2 tel. 77 4020398

POWIAT PRUDNIK
Gabinet Medycyny Pracy Irena Florek-Mielniczuk
lek. med. Irena Florek -Mielniczuk
48-250 Głogówek, ul. Powstańców 34 tel. 604110729

POWIAT NYSA
Gabinet Internistyczny i Medycyny Pracy
lek. med. Zofia Kalwelis-Zalewska
48-303-Nysa, ul.-Piłsudskiego 47 tel. 77 4333476, 608292711

POWIAT NAMYSŁÓW
NZOZ „PROFILAKTYK” Halina Korczowska
46-100 Namysłów, ul. Kościelna 2 tel. 60253535837

POWIAT KLUCZBORK
P.P.B.P „MEDICUM”
lek. med. Ewa Sobkowiak
46- 200 Kluczbork, ul. Wyczółkowskiego 4 tel. 77 4186682

POWIAT KRAPKOWICE
SN ZOZ „Na Pocztowej” w Krapkowicach
47- 300 Krapkowice , ul Pocztowa 12, tel. 504 106 053

POWIAT KĘDZIERZYN-KOŹLE
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu
47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. M. Reja 2A tel. 77 4837732

17 maja 2022

Rekrutacja do Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy

Szanowni Państwo,

Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy rozpoczęło rekrutację na rok szkolny 2022/2023. Oferta edukacyjna skierowana jest do młodzieży w wieku 14-18 lat, która chciałaby uzupełnić wykształcenie i nauczyć się zawodu. Centrum zapewnia naukę w klasach: VII i VIII szkoły podstawowej oraz I, II i III klasie branżowej szkoły I stopnia. Jednym z głównych celów działalności jest wyrównywanie szans dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.

(więcej…)