Kategoria: Młodociani pracownicy

Informacje dotyczące kształcenia młodocianych pracowników.

23 października 2023

Terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas I, II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2023/2024 w województwie opolskim

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół branżowych I stopnia w województwie opolskim,

poniżej zamieszczamy  terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas I, II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2023/2024 w województwie opolskim.

Uwaga: Zmiana terminu turnusu VI w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu.

Terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas I, II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2023/2024. (plik xlsx 25 kB)

17 sierpnia 2023

Terminy wpisywania zapotrzebowania na realizację turnusów dokształcania teoretycznego uczniów młodocianych pracowników klas I branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół branżowych I stopnia w województwie opolskim

informujemy, iż zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu harmonogramem organizacyjnym planowania dokształcenia teoretycznego uczniów młodocianych pracowników kl. I w roku szkolnym 2023/2024 termin wypełnienia platformy w SIO upływa w dniu 24 sierpnia 2023 r. Ze względów organizacyjnych prosimy o dochowanie ww terminu.

4 sierpnia 2023

Platforma turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników. Wprowadzanie informacji o zawodach, w których będą się kształcić uczniowie klas I branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo Dyrektorzy branżowych szkół I stopnia Prosimy o uzupełnianie danych na platformie turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników uczniów przyjętych do klas I w roku szkolnym 2023/2024. Przypominamy, że wnioski uczniów, którzy podejmą kształcenie w klasach I w roku szkolnym 2023/2024 składamy jako nowe wnioski. Dane na platformie uzupełniają tylko te szkoły, które wysyłają uczniów na turnusy dokształcania teoretycznego. Przypominamy o wypełnieniu danych dotyczących liczby uczniów kształcących się w danym zawodzie, liczby dziewcząt, języka obcego. Pozostałe dane dotyczące Ośrodka oraz terminów turnusów zostaną wprowadzone przez koordynatora. Wnioski złożone wcześniej, dotyczące uczniów klas I i II za rok szkolny 2022/2023 zostaną promowane automatycznie do klas programowo wyższych. W tych wnioskach można dokonać tylko aktualizacji liczby uczniów. Wnioski klas III za rok szkolny 2022/2023 zostaną automatycznie usunięte. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: plaba@kuratorium.opole.pl, dsieradzka@kuratorium.opole.pl.

30 czerwca 2023

Terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2023/2024 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowie

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy terminarz turnusów dokształcania teoretycznego uczniów młodocianych pracowników w zawodach, w których dokształcanie teoretyczne odbywa się poza województwem opolskim w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowie.

CKUiP we Wschowie

Plac Kosynierów 1

67-400 Wschowa

Zawód Klasa Data Szkoła macierzysta
Rolnik II 27.11.2023-22.12.2023 Niepubliczna Branżowa szkoła I stopnia w Strzelcach Opolskich
Rolnik II 27.11.2023-22.12.2023 Branżowa Szkoła I stopnia w Otmuchowie
Rolnik II 27.11.2023-22.12.2023 Branżowa Szkoła I stopnia im. Wojska Polskiego w Dobrodzieniu
26 czerwca 2023

Terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2023/2024 w ZSiPKZ w Zielonej Górze

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy informację wraz ze wzorami dokumentów do pobrania w przypadku realizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zawodach, w których dokształcanie teoretyczne odbywa się poza województwem opolskim (Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze).

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ośrodka: https://www.zsipkz.zgora.pl

Załączniki:

  1. Regulamin praw i obowiązków ucznia realizującego kształcenie zawodowe w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze (pdf, 803 kB)
  2. Skierowanie na turnus (pdf, 176 kB)
  3. Skierowanie na turnus (doc, 35 kB)
  4. Karta informacyjna i oświadczenie dla Rodzica (pdf, 261 kB)
  5. Karta informacyjna i oświadczenie dla Rodzica (doc, 47,5 kB)
  6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pdf, 117 kB)
  7. Regulamin internatu (pdf, 161 kB)
  8. Ankieta Covid (pdf, 158 kB)
  9. Terminarz turnusów dla klas II i III (pdf, 386 kB)
26 czerwca 2023

Terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2023/2024 w województwie opolskim

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół branżowych I stopnia w województwie opolskim,

poniżej zamieszczamy  terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2023/2024 w województwie opolskim.

Uwaga: Zmiana terminów turnusów w CKZ w Kluczborku, CKZ WZDZ w Opolu

Terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2023/2024.

6 grudnia 2022

Terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas I branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2022/2023 w ZSiPKZ w Zielonej Górze

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy informację o realizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników klas I branżowych szkół I stopnia w zawodach, w których dokształcanie teoretyczne odbywa się poza województwem opolskim (Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze).

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ośrodka: https://www.zsipkz.zgora.pl

Terminarz turnusów klasy I w roku szkolnym 2022/2023 Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

14 października 2022

Terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas I, II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2022/2023 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowie

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy terminarz turnusów dokształcania teoretycznego uczniów młodocianych pracowników w zawodach, w których dokształcanie teoretyczne odbywa się poza województwem opolskim w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowie.

CKUiP we Wschowie

Plac Kosynierów 1

67-400 Wschowa

Zawód Klasa Data Szkoła macierzysta
Przetwórca mięsa III 02.11.2022-25.11.2022 Branżowa Szkoła I stopnia w Krapkowicach
Rolnik II 28.11.2022-22.12.2022 Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 w Opolu
Rolnik II 28.11.2022-22.12.2022 Branżowa Szkoła I stopnia Akademii Rzemiosła w Opolu
Blacharz I 13.02.2023-10.03.2023 Branżowa Szkoła I stopnia im. Wojska Polskiego w Dobrodzieniu
Elektromechanik III 13.02.2023-10.03.2023 Branżowa Szkoła I stopnia w Kietrzu
Rolnik I 12.04.2023-28.04.2023 Niepubliczna Branżowa szkoła I stopnia w Strzelcach Opolskich
Rolnik I 12.04.2023-28.04.2023 Branżowa Szkoła I stopnia w Otmuchowie
Rolnik I 12.04.2023-28.04.2023 Branżowa Szkoła I stopnia im. Wojska Polskiego w Dobrodzieniu
10 października 2022

Terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas I, II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2022/2023 w województwie opolskim

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół branżowych I stopnia w województwie opolskim,

poniżej zamieszczamy  terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas I, II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2022/2023 w województwie opolskim.

Aktualizacja: 27.02.2023 r.

Uwaga: Dodatkowe terminy turnusów dokształcania teoretycznego uczniów młodocianych pracowników w CKZ w Kluczborku.

Terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas I, II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2022/2023. (plik xlsx 24 kB)

25 sierpnia 2022

Aktualizacja – terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2022/2023 w województwie opolskim

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół branżowych I stopnia w województwie opolskim,

poniżej zamieszczamy  zaktualizowany terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2022/2023 w województwie opolskim.

Zmiana dotyczy CKZiU w Kędzierzynie-Koźlu.

Terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2022/2023 w województwie opolskim.