Kategoria: Kuratorium

24 października 2023

Zarządzenie Nr 15 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 października 2023 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania honorowego patronatu lub dofinansowania przez Opolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Nr 15 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 października 2023 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania honorowego patronatu lub dofinansowania przez Opolskiego Kuratora Oświaty.

20 lipca 2023

Działania objęte patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2023/2024

Wnioskodawca: Fundacja „Zawsze Warto” w Krakowie ; Wydarzenie: XI edycja Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”; Okres:09.-15.11.2023 r.; Zasięg: ogólnopolski; Wnioskodawca: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie; Wydarzenie: XVII Nyski Festiwal Nauki; Okres:09.-30.11.2023 r.; Zasięg: regionalny; Wnioskodawca: Technikum TEB Edukacja w Opolu; Wydarzenie: Spotkanie przedstawicieli szkół partnerskich w ramach Programu Erasmus+ Typ akcji KA210-SCH, Projekt […]

17 lutego 2021

Misja i wizja jednostki

Misja Kuratorium Oświaty w Opolu zawiera się w stwierdzeniu: Realizowanie skutecznej i profesjonalnej polityki oświatowej państwa w województwie opolskim. Wizja Kuratorium Oświaty w Opolu zawiera się w stwierdzeniu: Zachowując swoją służebną rolę wobec obywateli i partnerów zewnętrznych, Kuratorium Oświaty w Opolu dąży do tego, aby działalność oświatowa odbywała się zgodnie przepisami prawa. Przestrzegamy zasad etyki […]

17 lutego 2021

Inspektor Ochrony Danych

W Kuratorium Oświaty w Opolu wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Piastowska 14, 45-081 Opole lub pocztą elektroniczną na adres : iod@kuratorium.opole.pl. W Kuratorium Oświaty w Opolu do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych wyznaczono Panią Magdalenę Bonich. Rolą Inspektora Ochrony Danych jest monitorowanie przestrzegania […]

28 maja 2018

Ochrona danych osobowych

Szanowny Użytkowniku, z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W trosce o bezpieczeństwo Państwa […]