Kategoria: Kuratorium

17 lutego 2021

Misja i wizja jednostki

Misja Kuratorium Oświaty w Opolu zawiera się w stwierdzeniu: Realizowanie skutecznej i profesjonalnej polityki oświatowej państwa w województwie opolskim. Wizja Kuratorium Oświaty w Opolu zawiera się w stwierdzeniu: Zachowując swoją służebną rolę wobec obywateli i partnerów zewnętrznych, Kuratorium Oświaty w Opolu dąży do tego, aby działalność oświatowa odbywała się zgodnie przepisami prawa. Przestrzegamy zasad etyki […]

17 lutego 2021

Inspektor Ochrony Danych

W Kuratorium Oświaty w Opolu wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Piastowska 14, 45-081 Opole lub pocztą elektroniczną na adres : iod@kuratorium.opole.pl. W Kuratorium Oświaty w Opolu do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych wyznaczono Panią Magdalenę Bonich. Rolą Inspektora Ochrony Danych jest monitorowanie przestrzegania […]

30 czerwca 2017

Skargi i wnioski

Opolski Kurator Oświaty lub Wicekurator przyjmują skargi i wnioski w środy w godz. od 13.30 do 15.40, po uprzednim ustaleniu przez sekretariat kuratora, terminu i godziny spotkania. Dyrektorzy wydziałów, ich zastępcy a także pracownicy, przyjmują skargi i wnioski codziennie w godzinach pracy.