Kategoria: Inspektor Ochrony Danych

17 lutego 2021

Inspektor Ochrony Danych

W Kuratorium Oświaty w Opolu wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Piastowska 14, 45-081 Opole lub pocztą elektroniczną na adres : iod@kuratorium.opole.pl. W Kuratorium Oświaty w Opolu do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych wyznaczono Panią Magdalenę Bonich. Rolą Inspektora Ochrony Danych jest monitorowanie przestrzegania […]