Kategoria: Koordynator do Spraw Dostępności

2 października 2020

Koordynator do spraw dostępności w Kuratorium Oświaty w Opolu

Od 1 września 2020 r. funkcję Koordynatora do spraw dostępności w Kuratorium Oświaty w Opolu pełni Pan Piotr Worobiec wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu. Zakres zadań koordynatora do spraw dostępności uregulowany został w art 14. ust. 2 Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (tj. […]